Ljubljana, 13. december 2021 – Na povabilo ZZB NOB Slovenije je Ljubljano danes obiskala delegacija ANPI – VZPI Italije, ki jo je vodil predsednik Gianfranco Pagliarulo. Obisk je sodil v okvir intenzivnega sodelovanja med organizacijama na lokalni, regionalni in državni ravni. Osrednji dogodek obiska je bila skupna spominska slovesnost v Gramozni jami v Ljubljani. Delegaciji ZZB in ANPI, ki sta ju vodila predsednika Marijan Križman in Gianfranco Pagliarulo, sta v spremstvu Garde Slovenske vojske, položila skupni venec v spomin talcem, ki so jih postrelili italijanski okupatorji med 2. svetovno vojno na Slovenskem. Venec je položil tudi župan MOL Zoran Janković, ki je tudi sprejel obe delegaciji. Že ob prihodu v Slovenijo je delegacija ANPI v spremstvu predsednika ZZB Marijana Križmana položila venec v Marezigah (Koper) na Primorskem. Ob tem velja spomniti, da sta obe organizaciji v minulem letu dali pobudo za skupni poklon žrtvam italijanskega fašizma v Sloveniji s strani predsednikov Slovenije in Italije.

  

Oba dogodka, v Marezigah in v Gramozni jami, sta bila časovno, vsebinsko in simbolno povezana s slovesnostjo dan prej, ki jo je pripravila ANPI v sodelovanju z ZZB ob 80. obletnici 2. tržaškega procesa na Opčinah (pri Trstu), kjer so ustrelili Pinka Tomažiča in tovariše in na kateri sta bila slavnostna govornika predsednika ANPI in ZZB.

V okviru delovnega srečanja, sta delegaciji ZZB in ANPI, izmenjali informacije o situaciji v obeh državah, še posebej o prizadevanjih za obvladovanje pandemije in aktualnih aktivnostih obeh organizacij. Soglašali sta, da je bilo sodelovanje v minulem letu vsebinsko bogato. Še posebej so izstopale skupne akcije v Bazovici, Dolini, na Primorskem in v več drugih krajih po Italiji ter Sloveniji. Naj spomnimo na prisotnosti delegacije ANPI pri zasaditvi drevesa v spomin na taborišče Renicci v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih v Prekmurju, oktobra letos.

Ponovno se je potrdilo, da imata organizaciji o velikem številu temeljnih vprašanj iz zgodovine in v aktualni mednarodni situaciji ista ali enaka stališča: o obsodbi fašizma, zmagi velike koalicije nad fašizmom in nacizmom brez izključevanja, nujnosti odločnega zoperstavljanja neofašizmu in zgodovinskemu revizionizmu ter ohranjanju korektnega zgodovinskega spomina, skupnih prizadevanjih za krepitev mednarodne antifašistične fronte in za krepitev miru, razumevanja in dobrega sodelovanja v mednarodnem okolju in med Slovenijo in Italijo. Obe strani si bosta še naprej prizadevali, da bi uradne oblasti v Italiji sprejele skupno poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije “Slovensko-italijanski odnosi 1880-1956« in v njem prepoznale pomembno podlago ter oporo za dobre medsebojne odnose med državama. Prav tako bosta obe strani podpirali prizadevanja, da se razjasni vprašanje vsebine »bazoviškega šahta« in odpravi manipulacije v zvezi s tem; še naprej bosta aktivno spremljali in po svojih močeh spodbujali aktivnosti za dokončanje postopka vračanja Narodnega doma v Trstu ter se zavzemali za pravno rehabilitacijo obsojencev 1. tržaškega procesa.

V prihodnjem letu se bosta organizaciji spomnili padca fašizma in 80. obletnice roške ofenzive. Ob izidu knjige dr. Antona Vratuše Trojno poslanstvo profesorja Urbana pa tudi sodelovanja med slovenskim in italijanskim partizanskim ter antifašističnim gibanjem po italijanski kapitulaciji. Vodstvi obeh organizacij bosta še naprej spodbujali sodelovanje obeh organizacij na lokalni in regionalni ravni ter okrepili sodelovanje v mednarodnih organizacijah (SFV, FIR) in mednarodnih ustanovah.

Vodstvo ANPI bo tudi spodbudilo pristojne v kraju Marzabotto, ki je doživel podobno usodo kot so jo Dražgoše in njeni prebivalci da bi se njihovi predstavniki udeležili slovesnosti ob 80. obletnici Dražgoške bitke v Dražgošah, 9. januarja 2022.

Še naprej ostaja aktualna pobuda, da bi se predsednika Slovenije in Italije poklonila spominu žrtvam v Gramozni jami v Ljubljani ter pobuda za skupno srečanje predsednikov Slovenije, Italije in Hrvaške na Rabu, v spomin na tamkajšnjo fašistično koncentracijsko taborišče.

      

  

 

ZZB NOB Slovenije