Izjava za javnost

Ponosni smo, da imamo med seboj ljudi, ki v spominskih enotah simbolizirajo partizane in s tem ohranjajo njihov lik in vrednote s katerimi so v štiriletnem boju slovenskemu narodu izbojevali svobodo.

Predsedstvo je na redni seji dne 8. oktobra 2018 sprejelo «Navodilo o delovanju spominskih enot NOV in PO Slovenije» ter tako določilo njihovo mesto in vlogo v Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Spominske enote se udeležujejo proslav in dogodkov iz časa NOB Slovenije ter proslav najbolj znanih dogodkov iz NOB nekdanje SFR Jugoslavije. Prav tako so prisotne na žalnih slovestnostih ob spominu na padle borce NOB in umrle člane organizacije borcev za vrednote NOB. Pripadnice in pripadniki spominskih enot lahko nosijo trajno onesposobljeno orožje ali replike, ki simbolizirajo lik partizana iz NOB, v skladu z veljavnimi predpisi RS. Po zaključku prireditve se orožje v skladu z zakonodajo pospravi v za to primerne prostore, da se z njim ne vznemirja obiskovalcev. Pripadniki spominskih enot so oblečeni v uniforme slovenskih partizanov med NOB. Zaradi usklajenega delovanja in medsebojnega informiranja bo vsaka spominska enota imenovala po enega predstavnika v Odbor spominskih enot, ki deluje pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Nenazadnje so spominske enote dobile svojo mesto v statutu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in tako postale naš sestavni del vrednot in spomina polpretekle zgodovine.

 

V imenu Zveze

Marijan Križman
podpredsednik ZZB NOB Slovenije