Pred meseci smo gledali žalostne posnetke in brali ter poslušali številne pretresljive vesti o posledicah rušilnega potresa v Petrinji na Hrvaškem in v okoliških krajih.Organizirana in spontana aktivnost za vsakršno možno in še kako potrebno pomoč je bila začeta praktično na sam dan potresa – na Hrvaškem, tudi v okviru Evropske unije in tudi v Sloveniji. Posamezniki, skupine državljanov, podjetja in civilno družbene organizacije širom Slovenije so se že v prvih popotresnih dneh na različne načine odzvali klicu na pomoč. Ponovno smo potrjevali, da je ob vseh tegobah, ki so povezane s pandemijo in drugimi razlogi, v naši kolektivni zavesti še vedno močno zasidrana pripravljenost pomagati ljudem pomoči potrebnih, da je elementarna solidarnost še vedno živa vrednota v našem življenju, tudi v sosedskih odnosih. Tudi v okviru ZZB za vrednote NOB Slovenije ni bilo nobene dileme; odzvali smo se pobudi prijateljske Zveze antifašističnih borcev Hrvaške. Pozvali smo združenja ZB, da se vključijo na vse možne načine v zbiranje pomoči prizadetim ljudem in krajem. Sprožili smo tudi konkretno akcijo zbiranja namenskih solidarnostnih finančnih sredstev. Zbiranje sredstev je potekalo preko humanitarne Ustanove Franc Rozman Stane.

Delegacija ZZB, ki jo je vodil predsednik ZZB Marijan Križman, je 2. julija obiskala Zagreb in vodstvu ter predstavnikom Zveze antifašističnih borcev Hrvaške iz Petrinje predala tudi simbolno listino o zbranih solidarnostnih finančnih sredstvih za odpravljanje posledic potresa ljudem v Petrinji. Zbranih in predanih je bilo 3.085 EUR sredstev. Za dobljeno pomoč se je zahvalil predsednik Zveze Franjo Habulin. Predsednika obeh organizacij pa sta še posebej poudarila, da imajo zbrana sredstva, ne glede na višino zbranih sredstev, velik in širši moralni pomen. Akcija ZZB za vrednote NOB Slovenije je potrdila tudi na elementarnem humanitarnem področju, da obstaja odlično vsestransko sodelovanje med organizacijama in, da je solidarnost živa vrednota, vgrajena v zgodovinske temelje obeh organizacij, sta soglasno poudarila predsednika Križman in Habulin. O dogodku so poročali tudi javni mediji na Hrvaškem.