11. julija se bomo volivke in volivci odpravili na referendum, kjer bomo glasovali o noveli zakona o vodah. Odločali bomo o vprašanju: Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 31. marca 2021? Novela zakona razširja možnost posegov na vodna in priobalna zemljišča ter na območja presihajočih jezer z gradnjo enostavnih objektov v javni rabi. Dejansko to pomeni tudi, da bodo prost dostop do obrežij preprečevala parkirišča, trgovine, hoteli, gostilne, črpalke, oglasni panoji, ceste itd. S posegi na ta območja se bodo občutno povečala tveganja za onesnaževanje površinskih in z njimi povezanih podzemnih voda, ti pa so glavni vir pitne vode. Torej, gre za ogrožanje naše pitne vodne, vodnih in obvodnih ekosistemov in našega zdravja. Poleg tega novela zakona o vodah ogroža prost dostop do vode in obale, saj bodo ti deli dostopni samo za tiste, ki bodo za dostop lahko plačali.

Ker je govora o vodi, našem največjem naravnem bogastvu, v Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije zagovarjamo javno blaginjo za vse in ne zasebnega razkošja le za nekatere.

Glas proti noveli zakona je glas proti uničevanju narave, zato bomo člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije glasovali PROTI.

Zaščitimo naše največje naravno bogastvo in ohranimo vodo kot javno dobro, dostopno vsem.

Marijan Križman
Predsednik ZZB NOB Slovenije