Borčevska organizacija je tudi letos pred praznikom Osvobodilne fronte pripravila slovesnost s podelitvijo zlatih plaket.

 

Slavnostna seja Zveze združenj borcev za vrednote NOB je letos potekala 26.aprila v dvorani Kino Gledališča Bežigrad. Ob kulturnem programu, ki sta ga pripravila kantavtor Peter Dirnbek in igralka Lara Janković, je v slavnostnem nagovoru prisotne nagovorila članica sveta zveze, dr. Cvetka Tóth Hedžet, predsednik ZZB NOB Slovenije Tit Turnšek pa je podelil zaslužnik krajevnim organizacijam in posameznikom podelil zlate plakete ter dve listini Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Zlate plakete so prejele naslednje krajevne organizacije:

KO DRAGA iz ZB Kočevje
KO DRAVOGRAD iz ZB Dravograd
KO KOMANDANT STANE iz ZB Ljubljana – Šiška
KO LOŠKA DOLINA iz ZB Cerknica
KO MOKRONOG-TREBELNO iz ZB Trebnje
KO RUDNIK iz ZB Hrastnik
KO SV. ANTON iz ZB Koper
KO ŠKALE-CIRKOVCE iz ZB Velenje
KO TRNOVO iz ZB Nova Gorica
KO TRŽIŠČE iz ZB Sevnica
KO ZADVOR-SOSTRO iz ZB Ljubljana Moste-Polje
KO ZGORNJA BISTRICA iz ZB Slovenska Bistrica
KO ŽIROVNICA iz ZB Jesenice
in Društvo ODMEV MOKRCA iz Ljubljane.

 

Zlate plakete so prejeli tudi zaslužni člani:

ANICA CERAR, nosilka partizanske spomenice 1941, iz ZB Ljubljana
KARLO EMERŠIČ iz ZB Koper
DANILO FERFOLJA iz ZB Komen
MARKO GRIČAR iz ZB Jesenice
JOŽE HARTMAN iz ZB Ljubljana-Bežigrad
RUDOLF HOTUJEC iz ZB Črnomelj
LARA JANKOVIČ, na predlog ZB Ankaran in sklep predsedstva Zveze
RADMILO OROZ iz ZB Ljubljana-Center
IVAN TOMAŽIN iz ZB Grosuplje
BOGOMIR TROHA iz ZB Črnuče
MARJAN VIDMAR iz ZB Koper
MARJAN VIRANT iz ZB Ljubljana Vič-Rudnik

 

Najvišje priznanje, listino ZZB NOB Slovenije pa sta prejela Ana Nuša Kerševan in Franc Gornik.

 

Kot pojasnjuje obrazložitev: “Ani Nuši Kerševan se Listina podeli kot najvišje priznanje za osebni prispevek in izjemne uspehe pri ohranjanju zgodovinske resnice o NOB, predvsem pa za dolgoletno ustvarjalno delo pri ohranjanju enkratnega spomenika Pot spominov in tovarištva. Vsako leto ga obišče preko štirideset tisoč obiskovalcev, ki s tem izkazujejo spoštovanje upornemu duhu Ljubljančanov.”

“Prof. Francu Gorniku se Listina podeli kot najvišje priznanje za posebne zasluge pri ohranjanju, razvijanju in utrjevanju izvirnega izročila domoljubne partizanske pesmi. Z izjemno strokovnostjo in energijo je obdržal Partizanski pevski zbor pri polni moči tudi v najhujših trenutkih ter z njim ponesel pesem našega upora – eno najdragocenejših vrednot NOB – po Evropi in med vse rodove Slovencev.”