Ljubljana, 25. april 2019

»Mi nismo hoteli sovraštva in kletve,
mi nismo hoteli požganih domov,
mi nismo hoteli uničene žetve,
mi nismo hoteli solza, ne grobov.«

S tem uvodom – delom besedila iz pesmi Sporočilo, ki ga jej zapisala mirovna ambasadorka Fani Okičeva, se je pričela slavnostna razširjena seja predsedstva ZZB ob državnem prazniku Dnevu upora proti okupatorju. Slovesnosti so se udeležili člani predsedstva in Sveta Zveze ter ostalih delovnih teles, predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, in seveda prejemniki odlikovanj. Slavnostni govornik je bil dr. Damijan Guštin, direktor Inštituta za novejšo zgodovino, ki je na kratko orisal začetke in pomen Osvobodilne fronte slovenskega naroda.

Najvišje priznanje ZZB – Listino, sta prejela Viktorija Potočnik in dr. Tit Turnšek.

Viktoriji Potočnik se je Listina podelila za osebni prispevek in izjemne uspehe pri dolgoletnem vodenju Ustanove Franca Rozmana-Staneta. Ustanovo je vodila predano, uspešno in s svojim socialnim čutom poskrbela za rešitev žal številnih prošenj za socialno pomoč.
S svojim odnosom do dediščine NOB in poslanstva Ustanove Franc Rozman Stane je delovala tudi na področju krepitve domoljubja, solidarnosti, pridobivanju znanja ter ohranjanja zgodovinskega spomina, tradicij ter vrednot uporništva in NOB. Listino ji je podelil predsednik dr. Turnšek.

Podpredsednik Zveze Marijan Križman je podelil najvišje priznanje predsedniku dr. Titu Turnšku. Predsedstvo Zveze je priznanje podelilo za njegov osebni prispevek pri ohranjanju zgodovinske resnice o NOB in za njegovo dolgoletno ustvarjalno vodstveno delo v ZZB NOB Slovenije, zadnja leta kot predsednik Zveze.
S svojim delom je v neprijaznih družbenih razmerah odločilno prispeval, da je ZZB NOB Slovenije ostala enotna in uspešno opravlja svoje poslanstvo, tako v razmerju do združenj kot do organov oblasti. Pomembno je sooblikoval podobo in avtentičnost ZZB NOB v Sloveniji – predvsem v smeri kako v sedanjih razmerah vrednote NOB uresničevati v dobro državljanov Slovenije.

       

Predsednik Tit Turnšek je za dolgoletno predano in uspešno delo v Zvezi borcev in za pomemben prispevek za ohranjanje in promocijo vrednot NOB podelil deset Zlatih plaket. Prejemniki so: Dragica- Jožica Fister, Damjan Grmek, Janez Kraškovic, Erika Krznarič, Mirko Mirtič, Stane Stojnič, Danilo Škorja, Bojanka Genorio, direktorica DSO Fužine, Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje, OŠ Preserje.

Že četrto leto so bile podeljene Zlate plakete najboljšim Krajevnim organizacijam Zveze borcev za uspešno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti narodnoosvobodilnega boja; za ugledno uresničevanje vloge ZB v svojem okolju in združenju; za ohranjanje številčnosti organizacije s sprejemom novih, zlasti mladih članov; za skrb za vzdrževanje in urejenost spomenikov in spominskih znamenj na svojem območju.
Po sklepu predsedstva Zveze je odlikovanje prejelo sedem Krajevnih organizacij ZB NOB: Barje, Dutovlje, Kisovec-Loke, Podkraj-Kavče, Podraga, Polje-Bohinj, Smolnik-Fala.

V imenu prejemnikov plaket se je zahvalila prejemnica Listine ZZB, Viktorija Potočnik.

Za glasbeno popestritev na slavnostni seji sta poskrbela pevka Maša Tiselj in harmonikar Jernej Hostnik. Scenarij sta pripravila Iztok Pipan in Anica Horvat, ki je prireditev tudi vodila.