Na temelju naslednjih dokumentov in stališč:

  • Programski temelji in usmeritve za delovanje Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije
  • Stališč Sveta ZB z dne 31.1.2019
  • Skupne izjave s srečanja protifašistov Italije, Hrvaške, Avstrije in Slovenije 30.3.2019 v Sežani

so glavna pričakovanja od poslancev v Evropskem parlamentu naslednja:

  • Podpora transformaciji EU v zastopstvo interesov posameznega državljana in njegovega dostojanstva z ekonomsko politiko v prid ljudi in ne velikega kapitala. Nasprotovanje neoliberalni politiki.
  • Podpora krepitvi dejanske državljanske demokracije na ravni nacionalnih držav in na ravni EU.
  • Podpora razvojni politiki Evropske centralne banke v dobro državljanov EU, ter družbenega in naravnega okolja in nasprotovanje politiki stiskanja (austerity).
  • Podpora krepitvi vloge posameznih nacionalnih držav in nasprotovanje Transatlantskim in drugim sporazumom, ki dvigujejo vlogo korporacij in koncentriranega špekulativnega kapitala nad interese državljanov.
  • Podporo politiki miru in nasprotovanje vojaškim in drugim poseganjem v suverene države zunaj in znotraj EU. Nasprotovanje sankcijam zoper Rusko federacijo, Venezuelo, Iran, Kitajsko in druge države, saj so sankcije v nasprotju z Listino OZN in imajo grozljive posledice za prebivalstvo.
  • Nasprotovanje propagandnemu delovanju velikega kapitala, koncentriranemu korporacijskemu monopolu pri lastništvu medijev in cenzuriranju medijev.
  • Slovenski poslanec v EP mora transparentno predstavljati svoja stališča, glasovanja aktivnosti na vsem dostopnem portalu ali podobnem mediju. V razumnem roku mora odgovarjati na vprašanja in pobude državljanov Slovenije, še posebej pa na vprašanja civilno-družbenih organizacij in skupin.

Od slovenskih poslancev v EP pričakujemo bolj enotno zastopanje stališč v dobro državljanov Slovenije in ne podrejanja interesom lobistov transnacionalnega kapitala.

Naša dolžnost je, da se volitev udeležimo.

 

Za predsedstvo ZZB NOB Slovenije
dr. Tit Turnšek, predsednik