Vuzenica – Obujeni spomini in antifašizem

ZB NOB Radlje ob Dravi in OO ZB NOB Vuzenica sta 11. novembra 2022 organizirala okroglo mizo na temo ANTIFAŠIZEM. Potekala je v Kulturnem domu v Vuzenici.

V prvem delu nam je moderator Matjaž Jeznik predstavil pravkar natisnjeno knjižico z naslovom Obujeni spomini – upor na Sv. Primožu. Gre za gradivo, ki so ga leta 1972, točno pred 50 leti, zbrali učenci podružnične šole Sv. Primož, pod mentorstvom tovariša Franca Škergeta. V knjižici so v sliki in besedi predstavljeni nekateri dogodki iz časa narodnoosvobodilnega boja na Svetem Primožu na Pohorju. Zapisi so nastali po pričevanju udeležencev, njihovih sorodnikov in krajanov. Sama predstavitev knjižice je bila odlično pripravljena. Matjaž je vanjo potegnil obiskovalce in vzbudil veliko zanimanje za knjižico. S skromnimi zahvalami smo se zahvalili vsem deležnikom pri nastajanju knjižice.

V drugem delu srečanja je na temo ANTIFAŠIZEM spregovoril naš gost, tovariš Milan Gorjanc, upokojeni polkovnik JLA in SV, danes vojaški analitik in član Predsedstva ZZB NOB Slovenije. Popeljal nas je skozi obdobje 2. svetovne vojne pa vse do danes. Izpostavil je določene dogodke in jih osvetlil na nek drugi način, kot smo ga vajeni, ter nam pokazal, da fašizem še vedno obstaja.

Naj spomnimo: »Fašizem je skupen izraz za skrajna nacionalistična, rasistična, osvajalna in totalitaristična desničarska gibanja, ideologije in politične sisteme, katerih cilj je ohraniti kapitalizem kot večni, od boga dan sistem. Zato je socializem za njih še posebej nevaren, saj propagira enakopravnost za vse. Fašizem je tudi pohlep po tujem bogastvu in ozemlju. Fašisti se imajo za večvredne nasproti drugim narodom, še zlasti Slovanom in Židom.«

Na prireditvi je bila prisotna tudi partizanka in pisateljica Valerija Skrinjar Tvrz – Valči. Ob tej priliki smo se njej ter Saši in Frenku Jankoviču zahvalili za njihove neprecenljiv prispevek pri ohranjanju vrednot NOB.

Matjaž Tomažič,
predsednik ZB NOB Radlje ob Dravi