Članice Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) so z neodobravanjem prejele vabilo na državno proslavo ob dnevu upora proti okupatorju, ki bo ponovno na Mali Gori, na katero vabijo Predsednik Republike Slovenije, Državni zbor in Vlada RS.

Mala Gora je bila že lanskoletno prizorišče slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju, zato so predstavniki KoDVOS, zlasti pa Društva TIGR Primorske in Zveze združenj borcev za vrednote NOB pojasnili, da prvi napad italijanskega okupatorja in domačih izdajalcev na Tigrovce na Mali Gori ne predstavlja ne začetka in ne celovitosti narodnoosvobodilnega odpora slovenskega naroda med NOB. Lokacijo proslave zato razumemo kot namerno spodkopavanje zgodovinske vloge Osvobodilne fronte slovenskega naroda in težnjo po načrtnem spreobračanju dejstev o kontinuiteti nastanka slovenske države.

Predstavniki KoDVOS bodo svoj protest in nasprotovanje zlorabi državnega praznika upora, izrazili predsedniku Republike Slovenije na srečanju v četrtek, 21. aprila. Članice KoDVOS so tudi mnenja, da takšna ravnanja ne prispevajo h krepitvi domoljubja in medsebojnega spoštovanja med Slovenci. Svoja stališča pa bo KoDVOS še dodatno pojasnil na novinarski konferenci, ki bo prav tako v četrtek, 21. aprila, ob 12h, na sedežu Zveze društev »General Maister«, Einspielerjeva 6 (2. nadstropje, sejna soba), Ljubljana.

mag. Lučka Lazarev Šerbec
predsedujoča
KoDVOS