Zveza združenj borcev za vrednote NOB je zaključila s prvim delom oblikovanja zakonske pobude za prepoved nacističnih in fašističnih simbolov.

 

Na pobudo podpredsednika Marijana Križmana je ZZB NOB Slovenije v začetku leta 2018 pričela s pripravo zakonskega predloga za prepoved nacističnih in fašističnih simbolov. Prvotna pobuda je vsebovala prepoved uporabe in javnega prikaza nacističnih in fašističnih simbolov ter simbolov družbenih, političnih in vojaških tvorb, ki so v času druge svetovne vojne kolaborirale s fašističnim in nacističnim okupatorjem. V procesu oblikovanja in preučevanja povratnih informacij s strani članov in udeležencev javnih tribun, pa so snovalci vanjo vključili tudi prepoved uporabe sovražnega govora v medijih in političnem rostoru ter prepoved ustanavljanja, usposabljanja in urjenja ter financiranja, opremljanja in oboroževanja paravojaških enot na ozemlju Republike Slovenije.

 

Jedro prvega dela kampanje je bilo osem javnih tribun, na katere so pobudniki povabili različne sogovornike, predstavnike borčevskih in drugih nevladnih organizacij ter medijev, aktiviste in člane. Vse pogovore je vodil in moderiral generalni sekretar ZZB NOB Aljaž Verhovnik.

Na okroglih mizah v Ljubljani, Kopru, Novi Gorici, Kranju, Velenju, Mariboru, Celju in Trbovljah so s svojim prispevkom sodelovali:

* dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije

* Borut Mekina, novinar tednika Mladina

* Dejan Babosek, filmski režiser, avtor filma Strah.

*dr. Tonček Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje

* Zvone Dragan, član Sveta ZZB NOB Slovenije

*Ludvik Stepančič, član Izvršnega odbora ZB za vrednote NOB Celje

* Andrej Mohar, sekretar Zveze koroških partizanov

*prof. dr. Miran Hladnik, član ZB NOB Radovljica

*Lado Nikšič, član ZB NOB Kranj

*dr. Marjan Žnidarič, predsednik ZB za vrednote NOB Maribor

* Uroš Prikl, poslanec v Državnem zboru

*Urška Breznik iz Pekarne Magdalenske mreže.

*Štefan Cigoj, član Sveta ZZB NOB Slovenije

*Aleš Lemut, član Sekcije »Maj 45«

*Patrik Zulian, predsednik sekcije ANPI/VZPI Dol-Jamlje

*Rok Židanik, podpredsednik Mladih borcev

*Bojan Kontič, predsednik ZB za vrednote NOB Velenje

*Andrej Mavri, predsednik ZB za vrednote NOB Laško

*Vinko Mihelak, kustos Muzeja Velenje

*Nasta Doberlet Bučalič, profesorica sociologije na Gimnaziji Trbovlje, družbena in okoljska aktivistka

*Vasja Grošelj, dijak 4. letnika Gimnazije Trbovlje

*Luka Medvešček, dijak 3. letnika Gimnazije Trbovlje

*Primož Siter,  podpredsednik ZB NOB Trbovlje, glasbenik in aktivist

 

Z zaključeno okroglo mizo v Trbovljah, 25.aprila, je ekipa snovalcev tudi sklenila prvi del v oblikovanju pobude. V času predvolilne kampanje bodo v sodelovanju s strokovnimi sodelavci pripravili vsebinski čistopis in oblikovali osnutek zakonskega besedila. Po volitvah in konstituiranju novega sklica Državnega zbora pa bo vodstvo ZZB NOB pristopilo parlamentarnim strankam in v njih iskalo partnerje za potrditev zakona o prepovedi uporabe nacističnih in fašističnih simbolov. V neformalnih dogovarjanjih so idejo že podprli Desus, Socialni demokrati, SMC in Levica.

 

V času priprave zakonskega besedila je na voljo peticija, ki jo lahko podpišete na tej spletni povezavi, na sedežu vašega lokalnega združenja borcev ali na sedežu ZZB NOB Slovenije. Število trenutnih podpisnikov se približuje dvatisoč.