Velika udeležba v Kranju okrepila podporo pobudi za prepoved nacifašističnih simbolov

V torek, 17. februarja 2018 je bila v Kranju, v prostorih Mestne občine Kranj izvedena ena izmed številnih okroglih miz, ki bodo potekale po celotni Sloveniji na temo prepovedi nacističnih in fašističnih simbolov. Pobudnik Marijan Križman, je z uvodnim govorom predstavil temo okrogle mize ter predstavil in orisal začetke, ki so vodili h konstrukciji pobude. Revizionizem, poveličevanje izdajalcev in nošenje ter poistovetenje s simboli nacizma in fašizma je prestopilo mejo zdravega razuma, za kar moramo po njegovih besedah ustrezno ukrepati. »Moramo postaviti mejo«, pravi. To mejo predstavlja pobuda za prepoved takšnih simbolov, ki bo vodila do dopolnjenega zakona, kateri bo takšna dejanja preprečeval in jih tudi kazensko urejal.

V okrogli mizi so sodelovali še dr. prof. Miran Hladnik, ki je predstavil problem sovražnega govora, katerega s trenutnim pravnim redom ne moremo učinkovito in uspešno kaznovati. Prav tako izpostavi problematiko obnove spomenikov, ki so bili uničeni zaradi vandalizma, saj je bilo možno v večini primerov zaznati ignorantski odnos ljudi do spomenikov NOB, kakor, da se jih ta del zgodovine sploh ne tiče. Po mnenju dr. prof. Hladnika, bi morali takšen odnos in odnos poveličevanja nacizma in fašizma preprečiti s pravilnim izobraževanjem in učnim sistemom. »Današnji šolski sistem dejansko zaobide polpreteklo zgodovino ali pa jo predstavi napačno«, pravi dr. Miran Hladnik, s čimer je izpostavil še eno veliko problematiko odnosa slovenske družbe do enega izmed ključnih poglavij v slovenski zgodovini. Vsak posameznik bi moral izpostaviti svoje vrednote in za njimi trdno stati. K problematiki oskrunitve in obnove spomenikov se je navezal naslednji udeleženec okrogle mize Lado Nikšič – predsednik komisije za partizanska obeležja pri ZB Kranj. Po njegovih besedah, bi morala oblast trdno stati za vrednotami NOB in ostro nasprotovati oskrunitvam spomenikov, vendar zaradi pomanjkljivega pravnega reda na tem področju, nimajo dejanskega vzvoda moči, s čimer bi posledično organi pregona ustrezno ukrepali.

Andrej Mohar, tajnik Zveze koroških partizanov, pa je predstavil avstrijski zakon o prepovedi nacističnih in fašističnih simbolov ter njegovo delovanje v praksi, ki se ne kaže kot najbolj učinkovito. Predvsem je izpostavil vsakoletno ustaško srečanje v bližini Pliberka, katerega oblast ignorantsko pusti in stori praktično nič, da bi takšno srečanje prepovedala. Vendar vseeno zakon daje oblasti in organom vzvod moči, s čimer lahko kaznujejo poveličevanje nacizma in fašizma. S sprejetjem takšnega zakona v Sloveniji, se nam bo po njegovih beseda, Evropa zahvalila, saj smo in bomo ohranili temeljni del evropske družbe, ki je seveda antifašizem.

Okroglo mizo je moderiral generalni sekretar ZZB NOB Slovenije Aljaž Verhovnik.

Mitja Tomažič