Dragi prijatelji!

Pred nami so lokalne volitve. Zveza borcev za vrednote NOB Slovenije je nepolitična, nestrankarska in nevladna organizacija. V duhu tega se ne opredeljujemo za katero od političnih strank. Zato vas vse funkcionarje in člane združenj pozivam k demokratičnosti in k svobodni izbiri na volitvah.

Naše članstvo sestavljajo predstavniki različnih političnih strank in tudi člani, ki niso pripadniki nobene od političnih strank. Pustimo vsem članom, da brez nepotrebne napetosti, na volitvah izbirajo po lastni vesti. Prav pa je, da naše članstvo povabimo na volitve ter jih spodbudimo, da podprejo tiste politične stranke, ki zagovarjajo vrednote NOB in  imajo možnost za zmago na volitvah.

Tovariški pozdrav!

Tit Turnšek
predsednik