ZA SVOBODO, ZA PRIHODNOST

Ko se volivke in volivci, članice in člani ZZB, odločamo, kateri stranki ali državljanski pobudi bomo dali svoj glas, premislimo, kdo spoštuje uporniško zgodovino Slovenije in dejanja Slovenk in Slovencev, ki so v času okupacije z zmagovitim bojem postavljali temelje naši državi, in komu so blizu vrednote narodnoosvobodilnega boja, ki so hkrati tudi vrednote Evropske unije, Organizacije združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij. Prav tako poglejmo, katere stranke utemeljujejo svoje delovanje na vrednotah protifašizma ter zavračajo laži, podtikanja in druge poskuse diskreditiranja narodnoosvobodilnega boja in Osvobodilne fronte.

PRESODIMO

 • Kdo goji tovarištvo in komu so dostojanstvo človeka, človekove pravice in svoboščine, medsebojno zaupanje in solidarnost temeljne vrednote osebnega življenja in družbenega delovanja.
 • Katere stranke negujejo vladavino prava in demokracijo ter katere človekove pravice razumejo kot temeljne vrednote, na katerih je utemeljena naša država.
 • Kdo neguje spoštljiv javni govor in je proti žaljivemu in sovražnemu govoru.
 • Kdo se dejavno zavzema za krepitev medgeneracijskega sodelovanja, za ustvarjalno prepletanje življenjskih in delovnih izkušenj starejših in mlajših, mladostne zagnanosti in preudarnosti vseh »mladih po srcu«, za novo fronto vseh, ki jim je Republika Slovenija skupna domovina, njen obstanek in razvoj pa skupni cilj.
 • Katere stranke brezpogojno zagotavljajo enakopraven položaj in vlogo žensk na vseh področjih kot eno temeljnih vrednot in človekovih pravic.
 • Kdo podpira mlade v njihovem boju za svobodo, za kruh, za boljšo prihodnost, kakor so prepevali že partizani.
 • Kdo se zavzema za dejavno varovanje narave in odpravljanje vzrokov za vse bolj skrb vzbujajoče podnebne spremembe in onesnaževanje okolja ter dejanski sonaravni razvoj.
 • Kdo razume, da smo v digitalni dobi potisnjeni v osamo, v kateri ni dovolj prostora za tovarištvo in medsebojno oporo, veliko pa je prostora za zmerjanje in širjenje sovraštva po družbenih medijih.
 • Katere stranke nameravajo odgovorno skrbeti za javno zdravstvo in šolstvo.
 • Katere stranke bodo varovale slovensko premoženje, skrbele za dostojno plačilo dela in za ljudi v stiski.
 • Katere stranke bi bolje povezovale ljudi za solidarnost z Ukrajino in begunci ter za vzdržne posledice po tej vojni.

PRIČAKOVANJA

Volitve so priložnost, da z njimi dosežemo najširše soglasje o tem, kako želimo živeti v svoji skupni državi in kako bomo bolje uveljavili demokratično ustavno načelo, da morajo stranke in izvoljeni predstavniki ljudstva služiti državi, ta pa svojim državljanom. Na tem je utemeljeno naše pričakovanje, da bo rezultat volitev trden in jasen dogovor, ki bo:

 • onstran ozkih strankarskih, partikularnih ali celo le osebnih interesov in koristi;
 • sledil politiki sodelovanja in verodostojnosti v dosedanjem ravnanju z dosežki naše družbe in države v minulih 30 letih ter našimi razvojnimi priložnostmi;
 • ki bo močna in zavezujoča opora upravljavcem za boljše in samozavestno gospodarjenje s skupnim dobrim, spodbujanje ustvarjalnosti, ničelno toleranco do korupcije, krepitev vloge izobraževanja, kulture in znanosti, za zdravje družbe in človeka ter socialno pravičnost in varnost;
 • opora za naš pogum, samozavest in ponos, da o svojih nacionalnih interesih spregovorimo, jih obranimo in uveljavimo v Bruslju in drugih središčih naših mednarodnih povezav ter kljub tveganju dvignemo svoj glas.

Spoštovane in spoštovani!

Na prihajajočih volitvah se bomo odločali za demokratično, svobodno in socialno Slovenijo, za Evropo in svet, ki naj predstavljajo civilizacijo miru, strpnosti, medsebojnega razumevanja in spoštovanja.

Zato je pomemben prav vsak glas, tudi vaš!

Dokument je na seji 16. marca 2022 sprejelo Predsedstvo ZZB NOB Slovenije.

 

Marijan Križman,
predsednik ZZB NOB Slovenije