ZZB je z velikim nelagodjem sprejela vest o ponedeljkovi slovesnosti ob Dnevu slovensko-izraelskega prijateljstva na letališču v Prilozju v Beli Krajini, na katero je vabil predsednik RS in veleposlanik Izraela. Ocenjujemo jo kot neprimerno in nesprejemljivo. Zavračamo militantno obeleževanje dneva prijateljstva z državo Izrael z demonstracijo njene vojaške (padalske) enote in še padalcev Madžarske na slovenskih tleh. To je še bolj neprimerno in nesprejemljivo kot je bilo obeleževanje domnevnega konca epidemije v minulem letu z preletavanjem letal ZDA slovenskega zračnega prostora.

Ob Dnevu slovensko izraelskega prijateljstva bi se naj spomnili 100-letnice rojstva Hane Seneš, madžarske Judinje, ki se je pred začetkom 2. svetovne vojne preselila v Palestino in kot prostovoljka britanske tajne službe SOE bila med vojno vključena v skupino padalcev, ki jih je ta služba kot padalce spustila v več evropskih držav z obveščevalnimi nalogami in nalogo sodelovanja z osvobodilnimi in partizanskimi gibanji – tudi slovenskim in jugoslovanskim. Hana Seneš naj bi svoje naloge opravljala na Madžarskem, a so jo madžarski fašisti ujeli pri poskusu prestopa madžarske meje spomladi 1944. leta in po hudem mučenju novembra 1944, komaj triindvajsetletno, usmrtili. Bila je tudi pesnica in po vojni razglašena za narodno heroino judovskega naroda. Kot antinacistka se je borila za iste ideale kot mnogi Judi v borbi proti fašizmu in nacizmu in je tako bila del velike antifašistične in antinacistične medvojne koalicije. Mnogi Judje so bili tudi v vrstah slovenskega partizanskega gibanja.

V ZZB se s trajnim spoštovanjem spominjamo Hane Seneš, soborke proti fašizmu in nacizmu in njenih, judovskih bojnih tovarišic in tovarišev in milijonov žrtev fašističnega in nacističnega genocida judovskega naroda med drugo svetovno vojno.

Zato pa tem bolj moralno in etično ocenjujemo kot neprimerno, da obeležujemo spomin na njo, borko in pesnico, z demonstracijo izraelske vojske, ki danes v imenu nesprejemljive politike izvaja neopravičljivo nasilje nad palestinskim narodom, z zadnjim bombardiranjem Gaze in že tudi mnogokrat prej – ob Dnevu prijateljstva, ko bi naj slavili mir, načela miroljubnega sodelovanja, vrednote, ki so nas povezovale in za katere je umrla tudi Hana Seleš in to s kulturo, saj bila je tudi pesnica.

Tak način obeleževanja dneva prijateljstva s tujo državo je po našem prepričanju v nasprotju z načeli in vrednotami na katerih je utemeljena naša država, z njenim oz. našim zavzemanjem za mir, pravičnost, človeške individualne in kolektivne pravice, spoštovanje pravice do svobode in samoodločbe slehernega naroda in za spoštovanje mednarodnega prava in jasnih dokumentov OZN.

Sodelovanje izraelske in madžarske vojske na slovesnosti v Beli Krajini nas utrjuje v prepričanju, da sedanji vladajoči upravljalci naše države vodijo nesprejemljivo zunanjo politiko, ki je v veliki meri v nasprotju s temeljnimi načeli in vrednotami na katerih je bila utemeljena, ki ji je vse bolj tuja tudi humanost in humanizem, vse bolj pa blizu servilnost, podrejanje tujim interesom, toleranca nasilja in paktiranje z nedemokratičnimi, avtokratskimi režimi in voditelji, kar vse bolj škoduje tudi ugledu RS in upravičeno spodbuja neprijetna presenečanja in jasne kritike.

V ta okvir še kako spada tudi vse bolj nejasen in moralno ter politično problematičen dejansko odnos do položaja, usode in pravic palestinskega naroda in njihove z dokumenti OZN priznane pravice do lastne države, odrekanje podpore dokumentov o pomoči Palestincem v mednarodnih organizacijah (WHO), toleranca do maščevalnega bombardiranja Gaze (med žrtvami je bilo tudi 58 otrok!), ko je izobešanje izraelske zastave na sedežu slovenske vlade v »znak solidarnosti z Izraelom« bila dejansko gesta podpore okupaciji, etničnemu čiščenji, aparthaidu; pa tudi zadnja podpora iranskim opozicijskim krogom v tujini in z njo pristransko vpletanje v izraelsko-iranske odnose.

Predsednika RS, ki je bil sovabitelj na slovesnost v Beli Krajini zato, tudi kot vrhovnega poveljnika oboroženih sli RS javno sprašujemo, kdo je dal predlog za tak, po našem prepričanju neprimeren način obeleževanja Dneva slovensko-izraelskega prijateljstva, se je z njim strinjal in ali je res utemeljeno, da bi naj z demonstracijo tujih vojaških enot na slovenskih tleh potrjevali ali celo utrjevali prijateljstva s posameznimi državami, še zlasti, če njihovi aktualni režimi vodijo politiko, ki je problematična v moralnem, etičnem in mednarodnopravnem pogledu?

 

Marijan Križman
Predsednik ZZB NOB Slovenije