Vsako leto KLUB ZA OHRANITEV PARTIZANSKIH IZROČIL KOSMAČ – KLEMENC, Združenje borcev za vrednote NOB Spodnja Šiška, Turistično društvo Šiška, Sindikat upokojencev Slovenije in Skupnost za zavest Krišne pripravijo počastitev blagega spomina za vse, ki so dali življenje za svobodo. Letos smo se zbrali v manjšem številu spoštujoč navodila NIJZ.

Obiskali smo tudi spomenik na GIB-u padlim telovadcem – borcem NOB in žrtvam fašističnega nasilja 1941 – 1945 in na osnovni šoli Franciju Obrenu in Alojzu Ajdišku.
Spomenik na Žibertovi 27, kjer sedaj že 27 let bivajo Hare Krišna menihi, je bil odkrit leta 1955. Upodobila sta ga avtorja prof. Zoran Didek in kipar Stane Keršič, prenovili pa so ga dvakrat, pod strokovnim vodstvom inž. arh. Marka Deua in inž. arh. Marka Mandlja.

Cvetje smo položili tudi pri Šercerjevem domu in pri obeležju talcem na Celovški.

***

Na Žibertovi ulici 27  je bil Učiteljski dom – zbirališče mladinskih aktivistov. Pred drugo svetovno vojno so učitelji za svoje otroke, ki so študirali v Ljubljani, ustanovili internat v Žibertovi ulici. Po prihodu nemškega okupatorja na Gorenjsko in Štajersko je od tam pribežalo v internat večje število dijakov – sinov učiteljev, izgnanih v Srbijo. Tako je postal Učiteljski dom središče narodnoosvobodilnega gibanja v Šiški. V partizane je odšlo 93 mladincev, od teh jih je 39 padlo. Po osvoboditvi so preživeli gojenci Učiteljskega doma postavili padlim soborcem pred domom spomenik: plastika mladinca in spominska plošča z imeni 39 padlih v NOB.

 

Matej Poljanšek, Turizem Šiška
Miloš Mikolič, ZB NOB Spodnja Šiška