Delegacija krajevne organizacije ZB NOB  Bratov Babnik je položila cvetje k trem spominskim obeležjem padlih v NOB, ki se nahajajo na prostoru KO Bratov Babnik, ZB NOB Ljubljana
Šiška.

Aljoša Cetinski