Zadnje dneve za osvoboditev Ljubljane je padlo 46 borcev brigad VII. Korpusa tik pred Ljubljano, zato smo 7. maja  pri spomeniku na Orlah, skupaj z županom MOL,  položili cvetje in se tako v tišini poklonili padlim borcem za osvoboditev Ljubljane.

ZZB NOB Ljubljana

   

(Foto: Nik Rovan)