Za trenutek smo ustavili korak, misel, besedo in se z globokim spoštovanjem  poklonili  vsem, ki  so kakor koli začrtali naše življenje. To je dan spomina na tiste, ki smo jih imeli radi, svojce, prijatelje, znance. A ozrli smo se v preteklost in se spomnili vseh tistih, ki jih nismo poznali, a so na svetu pustili neizbrisan pečat. Za vsa plemenita dejanja niso potrebne velike besede, saj so bili to preprosti mali ljudje, katera imena so zapisana z velikimi črkami v naši zgodovini.

Spomnili smo se slovenskih fantov, ki so služili v avstro- ogrski monarhiji, padlih v 1. svetovni vojni, borcev generala Rudolfa Maistra za severno mejo, junakov iz mogočnega boja z mnogo številčnejšim okupatorjem med 2. svetovno vojno in junakov osamosvojitvene vojne leta 1991, za samostojno Slovenijo.

Vsi so dali svoje življenja za slovenski narod, da bi obstal na svoji zemlji in ohranil svojo besedo,  v različnih obdobij in razmerah. Zato ne zapravimo njihove dediščine, ki so jo izbojevali v krvi in trpljenju skozi stoletja.

Zavedamo se, da nobena vojna ne spoštuje človekove naravne pravice do življenja, nobena ni brez napak in nasilja,  nobeno nasilje pa ni brez krivic. Vojna nima ne volje, ne razuma, da bi se spraševala o tragedijah, ki jih povzroča zdaj eni, zdaj drugi bojujoči se strani. Napake in krivice pa bolijo, komur so storjene. Poskušajmo jih razumeti  ter jih, kolikor je to še v naših moči, brez povzročanja novih, tudi popraviti. Nam živim naj bo opomin, da tisti, ki so umrli, niso umrli zaman.

 

V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole 16. decembra Mojstrana, vokalna skupina Triglavski zvonovi in predstavniki Mednarodnega kluba slovanskih rojakov Ruslo, Bled.

V zahvalo umrlim smo  vseh petih KS v občini Kranjska Gora, v Drago in Begunje položili venčke in ekološke sveče, se spomnili preteklih dogodkov, ki tiho šepetajo zgodbe, ki jih je zapisal čas..

Mir, svoboda in brezskrbno bivanje niso samoumevni. Veliko trpljenja je bilo storjenega, veliko krvi prelite, da danes živimo v miru in blaginji. Cenimo to in ne pozabimo svoje odgovornosti za mirno in varno prihodnost  nas in naših otrok.

Sonja Mirtič, predsednica ZB NOB Dovje – Mojstrana
Foto: Joža Mirtič