Knjižnica Mirana Jarca je v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Novo mesto pripravila predstavitev nove knjige mag. Gregorja Jazbeca. Avtor, sicer vojaški psiholog, satirik, pisatelj in predavatelj, je svojo že sedmo knjigo naslovil Vojna II in v njej razgrnil vzroke, cilje in posledice bojevanja in vojne. V knjigi Vojna II, ki sestoji iz poglavij Nauki NOB, Vojaško vodenje, Psihične posledice vojne in Propaganda, je zbral primere analize spopadov iz različnih vojn, gledane skozi perspektivo vojaške psihologije. Avtor je svoje delo predstavil prek predstavitve enega od teh primerov, in sicer partizansko-nemškega spopada na Menini planini marca 1945.

 

V novembru bo v Knjižnici Mirana Jarca v sodelovanju z združenjem predstavitev nove knjige dr. Jožeta Pirjevca, slovenskega zgodovinarja, Partizani. Knjiga je prva, ki prinaša celostni prikaz nastanka in razvoja partizanskega gibanja na tleh Kraljevine Jugoslavije. Avtor v njej temeljito osvetli razmerja znotraj partizanske organizacije in druge nacionalistične vojaške formacije, pojasni pa tudi razmerja med partizani in zavezniki v protihitlerijanski koaliciji.

Darko Pucelj, ZB NOB Novo mesto
Fotografija: Dušan Černe