V preteklih dneh smo obeležili dan spomina na mrtve. Letos nam je situacija, pogojena s koronavirusom, onemogočala izpeljati tradicionalno komemoracijo pred Domom ZB v Škofji Loki.
Na padle in vse žrtve NOB v letih 1941-45 se je predsednik združenja spomnil s položitvijo vencev pred Domom ZB, v Veštrskem mlinu in na Lipici. Z mislijo na zmago nad nacifašizmom pred 75 leti, rojstvom Evrope in na upor, ki je bil preglobok, da bi ga bilo mogoče zatreti in je dal partizansko vojsko, je povabil tudi vse člane združenja, da se ob spomenikih in grobovih padlih pomudijo in v mislih počastijo spomin na junake. Kako zelo se zavedamo danes njihovega poguma!

  

Pred Domom ZB Škofja Loka                                        Veštrski mlin

Spomenik v Lipici

Besedilo: Viktor Zadnik,
predsednik ZB Škofja Loka

Fotografija: Marjana Jugovec