V Združenju borcev za vrednote NOB Ljubljana Center smo tako kot vsako leto, tudi letos ob Dnevu mrtvih, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, počastili spomin na padle borce, ilegalce in aktiviste OF, ki so dali življenje za našo svobodo. Na našem območju, v centru Ljubljane – Mesta heroja, nas na dogodke v okupirani Ljubljani in o junaškem odporu Ljubljančanov in vseh Slovencev spominja 25 spomenikov in spominskih obeležij na ulicah, trgih in pred šolami na območju 9 krajevnih organizacij zveze borcev. Le te tudi sicer skrbijo, da so spomeniki in obeležja vedno skrbno urejena. Za prikaz naše skrbi in spoštovanja do padlih ob Dnevu mrtvih, prilagamo le nekaj fotografij, ki pomenijo ne le formalno skrb naših KO in Združenja, ampak ponazarjajo zgodovinska dejstva o ravnanju okupatorjev in domačih izdajalcev, ki so streljali Ljubljančane, ilegalce in aktiviste OF ne glede kraj in čas.

. 

Tone Tomšič: Pred osnovno šolo Poljane stoji spomenik narodnemu heroju Tonetu Tomšiču, po katerem je desetletja nosila ime osnovna šola. Ne glede na spremembo imena, pa je spomenik ostal in vsako leto se ob obletnici smrti Toneta Tomšiča, 20 maja, zberemo pri njegovem spomeniku skupaj z učenci osnovne šole in se poklonimo njegovemu spominu.

KO S Vodmat – dr. Jože Potrč: Podobno usodo je doživela osnovna šola Vodmat, prej Osnovna šola dr. Jožeta Potrča. Ob spremembi imena je ne znano kam izginil tudi doprsni kip pred šolo. Vendar pa je vodstvo šole ob 50. obletnici šole na podstrešju le našlo doprsni kip in ga na predlog profesorice zgodovine namestilo v avlo pri vhodu z napisom, ki sedanje mlade generacije spominja na dr. Jožeta Potrča. Le malo kasneje pa je doprsni kip dr. Ivana Potrča dobil svoje mesto tudi pred šolo, tam kjer je stal že prej.

 

Majda Vrhovnik pri polaganju: Spomenik narodni herojinji Majdi Vrhovnik stoji pred osnovno šolo, ki še danes nosi njeno ime. Osnovna šola Majde Vrhovnik je ena tistih šol, ki je ohranila prvotno ime, čeprav je bila bitka zato težka. Še danes vodstvo šole in KO Majda Vrhovnik odlično sodelujejo pri skrbi za spomenik in bližnjo okolico, pa tudi pri organizaciji učnih ur za učence 3. triade, za katere smo ocenili, da so ena od oblik prenašanja vrednot NOB na mlajše generacije.

Milan Česnik: Spominska plošča narodnemu heroju Milanu Česniku, ki je bil ustreljen pred hišo na Rozmanovi ulici 12. V najbližji okolici najdemo še kar nekaj spominskih plošč na ljudi, ki so bili ustreljeni tako rekoč pred domačim pragom na Trubarjevi, Miklošičevi in Pražakovi ulici in na Petkovškovem nabrežju. Na Prulah sta bila ustreljena tudi prva dva talca v Ljubljani in sicer narodni heroj Ernest Eypper in Mirko Gašperlin.

 

Nikolaj Vurnik: Spominsko obeležje ob vstopu v park Tivoli nas spominja na ustrelitev mladega ilegalca Nikolaja Vurnika – Nika.

Vrtača: Za spomenik na Vrtači redno skrbijo člani KO Majda Vrhovnik. Tako je bilo tudi letos že nekaj časa pred Dnevom mrtvih in polaganjem venca. Je pa to eden tistih spomenikov za katerega se z Mestno občino Ljubljana in solastniki ograje ob katero je spomenik prislonjen, dogovarjamo za obnovo. Upamo, da bomo dogovor lahko uresničili spomladi prihodnje leto.

Meta Verbič,
podpredsednica ZB NOB Ljubljana Center