Na podlagi zapisnika z dne 15.10.2020 in nato na novo nastale situacije v zvezi z CORONA VIROSOM Je združenje organiziralo krajšo slovesnost ob obeh spomenikih v sodelovanju z predsednico Danijelo Kovač, podpredsednikom Dragom Funklom in praporščakom (na Dolu in v Hrastniku) , kar smo dokumentirali tudi z fotografijami. Venček je položila tudi delegacija veteranov vojne za Slovenijo (Božo Majcen, Gorenc Martin in Grebenc Anton kot praporščak. ) PVD Sever so prižgali svečo na Dolu in v Hrastniku.

Centralni spomenik

           
Spomenik na Dolu          Kip NH Lidije Šentjurc

Dne 30. oktobra pa smo ob vseh 16 spominskih obeležjih smo prižgali sveče.

Na ta način smo obeležili spomin na mrtve dne 30. oktobra 2020 in se držali pravil NIJZ.

 

Danijela Kovač,
predsednica ZB NOB Hrastnik