Območje Šaleške doline je vedno sodilo med uporniške kraje. Ponemčevanje, izgon slovenskih učiteljev, uničenje slovenskih knjig, aretacije, mučenja, izgnanstva, zaplenjene domačije … vso nasilje, ki ga je izvajal okupator s svojimi ovaduhi ni zmanjšalo narodne zavesti in želje po uporu v naših krajih.

V noči iz 7. na 8. oktober 1941 je v Šoštanju potekala najpomembnejša partizanska akcija v Šaleški dolini od začetka vstaje do pomladi leta 1944. Napad na okupirano mesto Šoštanj je pomenil začetek upora proti okupatorju v naši dolini. Na Grmadi, blizu Graške Gore, je bil iz Savinjske, Revirske ter Pohorske čete 4. oktobra 1941 ustanovljen Štajerski bataljon. Pri napadu na mesto Šoštanj je sodelovalo okoli petdeset borcev. Vodil ga je Jože Letonja – Kmet. Napad je bil uspešno in skrbno pripravljen. Nemce je presenetil in niso nudili nobenega organiziranega odpora. Lahko ga ocenjujemo kot pravo vojaško dejanje in obenem kot klasičen primer partizanske taktike. Sicer ni imel trajnejših vojaških posledic, je pa okrepil moralo Slovencev v Šaleški dolini in temeljito preplašil okupatorski aparat ter okupatorjeve pomagače. Govorice so napad povzdignile in v domišljiji ljudi so bili gozdovi polni partizanov. Najbolj pomemben rezultat pa je bil velik odmev te akcije ter moralni in politični uspeh partizanov. Napad znotraj tega, kar so Nemci šteli za Rajh, je odmeval vse do generalštaba v Berlinu. Okrepil je samozavest sodelavcev OF in samih borcev Štajerskega bataljona. Okrepljeno voljo do odpora po napadu na Šoštanj so skušali Nemci omajati s tem, da so iz mariborskih zaporov privedli v Šoštanj deset talcev in jih 10. oktobra ustrelili.

V počastitev spomina je KO ZB Plešivec organizirala pohod na Grmado. V Šoštanju pa je predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje Andreja Katič s predsednico KO ZB Šoštanj, predstavniki drugih krajevnih organizacij ter predstavniki Občine Šoštanj ob kratki spominski slovesnosti položila venec k Spomeniku posvečenem ustreljenim talcem ter k spomeniku Plamenica, ki nas spominja na prvi partizanski napad na okupirano mesto Šoštanj.

   

V Kulturnem domu Šoštanj je bila predstavitev nove knjige Pine Špegel “Spominska obeležja NOB v občini Šoštanj”. Nikoli ne smejo iti v pozabo ljudje, ki so se aktivno zoperstavili fašistom in njihovim pomagačem. Naj zgodbe njihovih življenj, zlasti pa vrednote, za katere so se borili, ne utonejo v pozabo, temveč jih živimo in udejanjimo vsak dan. Zahvala avtorici in izdajateljem za njihovo delo.

Andreja Katič, predsednica
ZB NOB Velenje