Krško, 4. maj 2020 – Koronavirus nam je onemogočil še eno, široko zasnovano prireditev.

27.aprila 2020 bi morali imeti pri Domu OF v Mladju pri Podbočju večjo svečanost, posvečeno Dnevu upora proti okupatorju in 75-letnici zmage nad nacifašizmom. Prireditev smo načrtovali skupaj z Veterani vojne za Slovenijo Krško,, Policijskim veteranskim društvom “Sever” Posavje, Društvom slovenskih častnikov Krško in Občino Krško.

Za slovesnost smo izbrali kraj, ki je znan po dogodkih iz časov NOB. Tu nam je znani aktivist in partizan Franc Dragan podaril zemljišče, na katerem smo skupaj z Lovskim društvom iz Podbočja zgradili Dom OF, ki je hkrati tudi Lovski dom. Tu organiziramo vsako leto 27. aprila ob Dnevu OF srečanje članov naše organizacije, drugih veteranskih organizacij in slovenskih častnikov ter občanov. Žal zaradi znanih razlogov letošnjega načrta nismo mogli realizirati.

Da pa ne bi šel 27. april  kar tako mimo nas, je delegacija Krajevne organizacije ZB Podbočje na praznični dan  obiskala Dom OF in za kratek čas obujala spomine na lepe dogodke iz prejšnjih let.

Predstavniki Krajevne organizacije ZB Senovo pa so v počastitev praznika obnovili napise na dveh partizanskih spomenikih.

Po dogovoru z veteranskimi organizacijami, častniki in občino bomo slovesnost opravili konec junija ali pa enkrat v septembru.

 

Predsednik Združenja borcev Krško
Lojze ŠTIH

     

Mladje pri Podbočju 2019  (foto: Moškon)