Združenje borcev za vrednote NOB Gornja Radgona in Občina Gornja Radgona sta v sklopu občinskega praznika, dne 9.10.2020 na Sp. Ščavnici slavnostno odprla obnovljeni obeležji iz NOB, ki sta še nedavno bile na pročelju podružnične šole na Sp. Ščavnici.

Pred leti je bila omenjena šola v sklopu OŠ Gornja Radgona odstranjena in na njeno mesto postavljen stanovanjski blok. Pri odstranjevanju obeležja je sodeloval tedanji ravnatelj OŠ Gornja Radgona Dušan Zagorc, ki je obe obeležji shranil.

V začetku leta smo Združenja ZB skupaj z Dušanom Zagorcem, seveda tudi našim članom tkali zgodbo o ponovni postavitvi obeležja.

Po predstavitvi občinski upravi in županu, ki je predmetno zadevo tudi sprejela, začeli z realizacijo postavitve. Tako smo v neposredni bližini stanovanjskega bloka in rekreacijskega centra pod veličastno lipo postavili kovinsko konstrukcijo.

Da bo spomin na nekdanjo podružnično šolo in obeležje iz NOB, smo v koncept vsebine zraven obeh obeležij predstavili zgodovino šole in pomembne mejnike na treh tablah.

Prva spominska plošča je v spomina Frančku Pintariču-Švabi, ki je obiskoval to šolo in je bil prvoborec. Življenje je izgubil v Savinjski dolini leta 1942 leta. Druga plošča pa v spomin padlim borcem ki žrtvovali življenje za domovino iz krajev v občini Gornja Radgona.

 

Slavnostno otvoritev sta z nagovori župana Občine Gornja Radgona Stanislav Rojko in predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Gornja Radgona katera sta se dotaknila trenutnih političnih razmer, ki vladajo v državi in pomenu boja NOB .

Z otvoritvijo nas je počastil tudi član predsedstva ZZB Slovenije tov. Marjan Šiftar. Ob določenem številu obiskovalcev in gostov so prisostvovali člani združenja ZB, vabljeni in sorodniki padlih borcev.

Ponovna postavitev obeležij nam sporoča , da ne glede na spremembe okolice, lokacij ali trenutnega političnega zastraševanja in omejevanja ne more vzeti noben, kar nam je bilo priborjeno.

IN NA TEM MESTU SO ZAPISANI MLADI SLOVENCI, KI SO DALI ŽIVLJENJA, DA LAHKO DANES TU GOVORIMO SLOVENSKO IN BEREMO SLOVENSKO.

   

__________________
ZB NOB Gornja Radgona