Vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja se je z namenom, da bi pospešilo razmah osvobodilnega gibanja, da bi vojaško in politično trdneje povezalo vse slovensko ozemlje in da bi izkoristilo možnosti za mobilizacijo na Štajerskem, odločilo na Štajersko poslati eno najmočnejših in najboljših enot slovenske narodnoosvobodilne partizanske vojske – XIV. divizijo. Pohod le-te se je začel 6. januarja 1944, ko je 1.112 dobro oboroženih borcev in bork v hudi zimi krenilo z Dolnjega Suhorja pri Metliki na 310 km dolgo in mesec dni trajajočo pot čez Hrvaško proti Štajerski. Enota je v noči na 7. februar pri Sedlarjevem prestopila Sotlo. V bojih z okupatorskimi enotami je divizija izgubila skoraj polovico borcev, veliko pa je bilo tudi ranjenih.

 

ZB za vrednote NOB Metlika v spomin na odhod XIV. divizije na Dolnjem Suhorju pri Metliki vsako leto pripravi spominsko slovesnost, prejšnja leta pa tudi pohod iz Rosalnic ali Metlike na Dolnji Suhor, ki se je zaradi aktualnih epidemioloških razmer lani in letos preoblikoval v pohod z Lokvice pri Metliki čez Dragomljo vas v Dolnji Suhor. Spominske slovesnosti se vsako leto udeležimo člani domoljubnih in veteranskih organizacij iz Bele krajine in od drugod.

 

Tudi letos smo v soboto, 8. januarja, na pohod z Lokvice krenili člani OOZB za vrednote NOB Metlika, člani OZSČ Bela krajina, člani OZVVS Bela krajina, člani PVD Sever Dolenjska in Bela krajina s svojimi prapori ali pohodnimi zastavami, pridružil pa se nam je tudi metliški župan Darko Zevnik s soprogo. Pot nas je vodila čez vas Lokvica pri Metliki v smeri Dragomlje vasi, kjer so gostoljubni domačini poskrbeli, da smo se okrepčali. Pot smo nadaljevali v sicer hladnem, a sončnem vremenu na Suhor.

Zaradi aktualnih zdravstvenih razmer običajne prireditve z veliko udeleženci in programom letos ni bilo. Na Suhorju nas je nagovoril Milan Travnikar, predsednik OOZB za vrednote NOB Metlika in nam predstavil vsebino in pomen pohoda XIV. divizije iz Bele krajine na Štajersko. Posebej je pozdravil generalmajorja v pokoju Lada Kocijana, ki se je kljub častitljivim letom udeležil tudi letošnjega dogodka.

 

Po nagovoru je sledilo polaganje cvetja k spomeniku, ki ob glavni cesti Novo mesto – Metlika spominja na opisano dogajanje iz naše zgodovine.

 

ZB NOB Metlika
Besedilo:         Peter Golobič
Fotografije:      Bojan Jakša, Hermina Golobič