Predstavniki ZB za vrednote NOB Hrastnik in člani Revirske spominske čete smo 23.12.2020 obiskali spomenik v Bobnu, se z venčkom in prižigom sveč poklonili padlim v tej soteski v borbi za svobodo v letih 1944- 1945.

   

V letu 1944 je bil Hrastnik z okolico strateškega pomena glede oskrbovanja partizanskih enot na Dolenjskem. Tu so se bojevali manjši boji, tako imenovane zbiralne akcije hrane, obleke, orožja, govedi, konj in ostalega še kako potrebnega materiala za partizane. Tako je v okolici Hrastnika, točneje v Bobnu,  znana akcija oziroma zaseda pri Ravnikarjevem mostu, ki je potekala 16. 12. 1944 in je obrodila bogat vojni plen in nič žrtev med partizani.

Istega leta 4. 12. pa so za dvig morale pri partizanih poskrbeli z akcijo v Govejem potoku, kjer so napadli in pokončali do zob oborožene gestapovce, le enemu je uspelo pobegniti v dolino. Tudi v tej akciji ni bilo ranjenih partizanov.

23.12.1944 pa so partizani iz zasede napadli okrog 22 Nemcev, ki so se dobro oboroženi močno branili in pri tem ranili partizanskega vodnika, domačina Julija Gorenca-Cirila, ki je kasneje blizu svojega doma ranam podlegel. Prav tako so Nemci smrtno ranili pomočnika mitraljezca Karla Ograjenšeka iz Žalca. Kljub uspešno izvedeni akciji in dobremu plenu se je v srca partizanov zaradi obeh padlih prikradla žalost.

 

ZB NOB Hrastnik
Darja Grebenc