Logatec, 23. maj 2020 – V spomin na čase, ko se je rojeval odpor proti okupatorju, ko so bile sodelovanje, tovarištvo, domoljubje vrline, brez katerih ne bi prišli do končne zmage – do 5.maja 1945, dneva osvoboditve Logatca; v spomin na ustanovitev Logaške čete, člani ZB NOB Logatec KO Tabor že vrsto let organizirajo tradicionalni pohod k spominskemu obeležju nad sotesko Laih Kamen blizu Žibrš nad Logatcem. Tam je pohodnike letos pričakala vandalsko uničena spominska plošča. Da je poškodovana, so v Združenju izvedeli že konec lanskega leta in obvestili policijo, ki pa storilcev še ni našla. Letošnji enajsti pohod je bil žal brez glavnega organizatorja prejšnjih pohodov predsednika KO Logatec Tabor Branka Rupnika, ki je marca letos nenadoma umrl, kateremu so se pohodniki poklonili z minuto molka.

   

Pohod se je zaključil s spominsko slovesnostjo, na kateri je predsednica Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilne borbe Logatec Vesna Jerina spregovorila o oboroženem odporu na Logaškem v prvih dveh letih vojne, ko je bila maja 1942 ustanovljena Logaška četa, ki se je mesec dni kasneje združila z vrhniško skupino partizanov v Dolomitski odred. Tako je v nastala velika partizanska enota, ki je s takrat odmevnimi akcijami močno vplivala na vojno dogajanje na Logaškem.

Ob zaključku se je zahvalila za udeležbo obema gostoma Tilki Bogovič, članici ZZB Slovenije in predsedniku Združenja iz Borovnice Matjažu Ocepku, praporščakoma, harmonikarju Timoteju Pellisu, recitatorki Zvonki Gantar, ožjemu vodstvu KO Tabor Nataši Šemrov in Bojanu Jazbecu ter Ivanu Pergovniku za vodenje pohoda. V Združenju so zadovoljni tudi nad udeležbo, saj je na pohod v soboto 23.maja dopoldne, prišlo skoraj 50 udeležencev (tudi v mejah ukrepov ob epidemiji), od tega precej mladih.

 

ZB NOB Logatec

Besedilo in foto: Brane Pevec