Izjava za javnost –  Ob poskusu uvedbe 12. junija kot italijanskega »dneva osvoboditve izpod jugoslovanske zasedbe«

Ljubljana, 28. maj 2020 – Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije odločno nasprotuje poskusom tržaških oblasti, da uvedejo 12. junij kot praznik »dneva osvoboditve izpod jugoslovanske zasedbe«. Zgodovinsko dejstvo je, da je bil Trst izpod nacistične okupacije osvobojen 1. maja 1945, osvobodili pa so ga jugoslovanski in slovenski partizani skupaj z italijanskimi odporniki. Jugoslovanska vojska Trsta nikoli ni zasedla, pač pa ga je osvobodila kot mednarodno priznana zavezniška vojska protinacističnega zavezništva Združenih narodov. Med jugoslovansko vojsko ter britansko in ameriško vojsko je bil nato 9. junija 1945 podpisan sporazum o razdelitvi vojaške uprave osvobojenega ozemlja, po katerem se je jugoslovanska vojska začela umikati iz Trsta, v pričakovanju mirovnih pogajanj, na katerih se bo določila pravična državna meja.

Poskus uvedbe 12. junija kot »dneva osvoboditve Trsta izpod jugoslovanske zasedbe« je zato nov in ogaben poskus spreobračanja ter zlorabe zgodovine v politične namene. Ker je novi italijanski praznik pogojen z vračanjem Narodnega doma Slovencem, razumemo to kot izsiljevanje italijanske politike na relaciji do slovenske manjšine. Podlih iger italijanske politike, ki želi z lažmi spremeniti zgodovino ter agresorske fašiste in zločince spreobrniti v žrtve, ne bomo več dopuščali! Žal pa ravno slovenska politika vse to molče dopušča, namesto da bi ponavljajoče se zgodovinske zlorabe, spreobračanja, potvarjanja in laži italijanske strani najodločneje demantirala in zaustavila!

Marijan Križman
predsednik