Tudi člani Društva Odmev Mokrca in KO ZB NOB Iška vas smo se ob dnevu spomina na mrtve spomnili borcev, žrtev in talcev iz časa NOB. Obiskali smo vse spomenike in spominska obeležja na območju Iga in Golega.

Jurij Kogej, Društvo Odmev Mokrca
Ivan Žagar, KO ZB NOB Iška vas

 

Grobnica na Gornjem Igu                                    Spomenik padlim borcem NOB, Ig

 

Spomenik – 25 talcev, Želimlje pri Igu              Spomenik -25 talcev, Lapuška dolina

 

Grobnica na Golcu                             Grobnica na pokopališču Golo

 

Spominska plošča na šoli Ig                              Spominska plošča prvemu aktivistu OF v Iški dolini
(mučilnica in sodišče)                                         Župec Anton

           

Spomenik partizanu Maharađa, Iški Vintgar  Spominski park Petelinove doline pod Mokrcom