Andreana Družina – Olga je bila 21. julija 1953 proglašena za narodno herojinjo Jugoslavije. Kot aktivistka OF je leta 1942 odšla v partizane, v Dolomitski odred, nato pa se je kot borka bojevala v Šercerjevi brigadi, 15. Diviziji in VII. korpusu. V borbah je bila petkrat težko ranjena, vendar se je vedno vračala v bojne enote in se z njimi bojevala na področju vse Slovenije. Bila je ena najhrabrejših žensk v NOB. Je edina še živeča narodna herojinja na območju nekdanje Jugoslavije.

1 Druzina Andreana Olga-foto-uros hocevar

Letos 26. januarja je praznovala 100. jubilej. Zato je delegacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, na čelu s predsednikom Marijanom Križmanom, v nedeljo 26. januarja 2020, obiskala tovarišico Olgo in ji voščila vse dobro ob njenem rojstnem dnevu.