Na 4. seji članov Glavnega odbora ZZB za vrednote NOB Slovenije, ki je potekala 27. septembra, je bil med drugim obravnavan rebalans finančnega načrta organizacije za tekoče leto. Udeleženci so se seznanili tudi z informacijo o elektronskem prikazu spomenikov. Posebna delovna skupina, ki deluje pri ZZB za vrednote NOB Slovenije namreč pripravlja vse potrebno za vnos spomenikov, spominskih plošč in drugih znamenj iz obdobja NOB na spletni portal geopedija.si. Podana je bila informacija o prenovi spletnega portala Zveze.

krizanic_referat

Osrednja pozornost tokratne seje najvišjega organa slovenske borčevske organizacije pa je veljala referatu o družbeno ekonomskih razmerah v državi, s posebnim poudarkom na gospodarskih gibanjih in napovedih za naprej, ki ga je pripravil dr. Franc Križanič, podpredsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije. V njem je podrobno razčlenil svetovne gospodarske tokove, v katere je vpeta tudi Slovenija in predstavil statistične podatke o gospodarski rasti slovenskega gospodarstva, odplačilu dolgov, gibanju zaposlovanja in napovedal predvidena gospodarska in politična dogajanja v državi v naslednjem obdobju.

Člani Glavnega odbora so sprejeli naslednje sklepe:

  1. Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije izraža skrb nad vlogo države pri nepremišljeni razprodaji slovenskih podjetij in predlaga, da se izvede revizija projekta sanacije bank iz decembra 2013, ki je takšno ravnanje omogočil. Obljuba o prodaji točno določenih podjetij je bila nesprejemljivo popuščanje vplivnim lobijem iz tujine. Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije podpira prenos strateških državnih naložb v demografski sklad.
  2. Glavni odbor sprejema rebalans finančnega načrta Zveze za leto 2016 v predloženem besedilu. Po rebalansu  znašajo skupni prihodki 754.087,74 €, odhodki pa 753.827,49 €.
  3. Glavni odbor verificira mandat Štefanu Kalamarju, predsedniku ZB NOB Škofja Loka, Jožetu Vrhnjaku, predsedniku PS NOB za Podravje in Jožetu Vidiču, predsedniku PS NOB za Pomurje.

 

Predsednik delovnega predsedstva

dr. Matjaž Kmecl