Zakaj se želim včlaniti v Zvezo združenj borcev za vrednote NOB? Poznati preteklost, razumeti sedanjost, imeti vizijo prihodnosti. To je rdeča nit, ki povezuje različne generacije. Vrednote, ki so ljudi povezovale med narodnoosvobodilno borbo, niso del preteklosti. So naša sedanjost in tudi prihodnost. Člane druži spoštljiv odnos do dediščine narodnoosvobodilne borbe in tudi vrednote kot so tovarištvo, solidarnost, ponos, humanost ter vrednote, ki so sestavni del človekovih pravic

V primeru da se želite včlaniti v organizacijo ZZB-NOB, nam potrebne podatke posredujte prek spodnjega obrazca ali preko prijavnice (datoteka MS Word), ki jo pošljete na naš naslov.

Polja v mastnem tisku morajo biti obvezno izpolnjena.


    *Svobodna beseda je edino glasilo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki izhaja vsak mesec.

    *Poslani podatki se zbirajo in uporabljajo izključno za potrebe ZZB NOB (za obveščanje in informiranje o dogodkih in aktivnostih organizacije). Zbrane podatke bo Zveza/Združenje obdelovala v skladu s slovensko in EU zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 2016/679). Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam brez vašega soglasja. Uporabo podatkov, za katere ste podali soglasje, lahko kadarkoli prekličete na e-naslovu: info@zzb-nob.si.

    * Poslani podatki se zbirajo in uporabljajo izključno za potrebe ZZB NOB.