V ZZB za vrednote NOB Slovenije smo ob 80. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda (april 2021) sprejeli širšo in celovito »Spomenico« s katero smo nedvoumno jasno in še širše opredelili vlogo OF ter NOB in naša stališča o vsem, kar se danes tako ali drugače povezuje s tem zgodovinskim obdobjem, ga skuša tudi potvarjati, pa tudi o povezanosti NOB z našo osamosvojitvijo in aktualnih domačih ter mednarodnih razmerah.

Upor zoper okupatorje je bil zgodovinsko in politično daljnovidno državotvorno dejanje. Temeljil je na globokem prepričanju, da je za narodovo osvoboditev potrebno skupno delovanje političnih in narodovih silnic, ki ni ideološko pogojeno in izključujoče. OF, ta edinstvena narodna in osvobodilna organizacija v kateri je dejavno delovalo več kot sto tisoč aktivistov in sodelavcev, je bila tudi zaradi svoje širine in množičnosti, hrbtenica narodnoosvobodilnega in socialnega gibanja za »narodno, družbeno in kulturno revolucijo«, za »pravičnejšo družbo in ljudsko oblast slovenskega naroda«.

Naj le povzamem: med drugo svetovno vojno je bilo slovensko  partizansko gibanje,  Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije kot del  NOV in PO Jugoslavije pod poveljstvom maršala Josipa Broza Tita, priznano kot del protifašistične zavezniške koalicije, zavezniške države pa so bile osnova za današnje Združene narode.

Osamosvojitev Slovenije si gotovo zasluži primerno in trajno spominsko obeležje, v katerem bi se lahko prepoznali vsi, ki smo sodelovali v tem zgodovinskem projektu, in to na Trgu republike, na tem simbolnem mestu, na katerem je bila razglašena (»rojena«) naša država s svojimi simboli, postavami in spoštljivim spominom na zgodovinski lok, katerega vrhunec je.

Podpiramo pobudo, da se na Trgu republike postavijo spomeniki slovenski državnosti, hkrati pa menimo, da morajo obstoječi spomeniki tam ostati, ker so del zgodovine in pomnik časa, ki ga je preživela slovenska nacija.

O pobudi za razmislek prvega predsednika RS Milana Kučana o postavitvi spomenika osamosvojitve, bomo opravili širšo razpravo v ZZB in predlagali tudi skupni premislek veteranskih organizacij o njej.

 

Marijan Križman
predsednik ZZB NOB Slovenije