Šentjernej, 20. februar 2023 –  Na predlog Pokrajinskega sveta Združenj borcev za vrednote NOB Dolenjske in Bele krajine je Predsedstvo ZZB NOB Slovenije na 25. redni seji, 8. novembra 2022 sprejelo sklep o podelitvi LISTINE ZZB NOB Slovenije za leto 2023 Stanku KUŠLJANU, roj. 30. 5. 1919, partizanu – prvoborcu, nosilcu partizanske spomenice 1941 in številnih drugih visokih odlikovanj in dolgoletnemu članu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Listina ZZB – najvišje priznanje mu je bila podeljena za njegov osebni prispevek k veličini narodnoosvobodilnega boja in širjenju resnice o njem. Listno mu je osebno izročil predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije tov. Marijan Križman na domu Stanka Kušljana.

           

Stanko Kušljan                            Marijan Križman, predsednik ZZB

***

Aprila 1941 se je star 23 let pridružil krajevni organizaciji Osvobodilne fronte Šentjernej in v njej deloval pri zbiranju orožja in druge vojaške opreme za partizanski boj.

V partizane je odšel 9. marca 1942. Najprej je vstopil v Novomeško četo, nato v Gorjanski bataljon in pozneje v Cankarjevo brigado. 30. junija 1944 je bil hudo ranjen. Zdravil se je v partizanski bolnišnici Zgornji Hrastnik v Kočevskem rogu.

30 let je vodil krajevno organizacijo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Šentjernej.

Kljub svojim 104 letom starosti ostaja zvest vrednotam narodnoosvobodilnega boja. Njegovi številni nastopi v javnosti so usmerjeni v trajno prizadevanje in ohranjanje pomena partizanskega boja in zmage nad nacifašizmom. Zvesto zagovarja tovarištvo, medsebojno spoštovanje, poštenje in solidarnost ter te vrednote nesebično prenaša na mlajše.

Je nosilec visokega vojaškega in civilnega odlikovanja, partizanske spomenice 1941, dobitnik ordena za hrabrost in številnih drugih priznanj.

   

Prisotni pri izročitvi Listine                                Darinko Kušljan (sin tov. Stanka) in predsednik Marijan Križman

Borut Likar, predsednik PS ZB NOB DBK
Foto: Tanja Jakše Gazvoda