ZZB NOB Slovenije predala mandat predsedovanja KoDVOS Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije

Ljubljana, 16. januar 2024 – Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) se je 16. januarja 2024 sestala na 85. redni seji. Med drugim je bilo obravnavano tudi poročilo za leto 2023 in Program dela za leto 2024.

  

Predsedujoči KoDVOS v letu 2023 Marijan Križman se je vsem lepo zahvalil za aktivno in tvorno sodelovanje. Izpostavil je, da je lanska obeležitev 15-letnice dokaz, da članice KoDVOS predstavljajo zgodovinski lok kot tisti del slovenske zgodovine, ki ohranja vrednote boja za lastno državo in narodovo samoohranitev, razvijanja domoljubja ter za ohranitev miru. V svetovnem merilu je to primer dobre prakse glede povezovanja sorodnih domoljubnih organizacij.

Predsedovanje KoDVOS v letu 2024 je prevzela Zveza društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS).

Članice KoDVOS se bomo še naprej zavzemale za realizacijo skupno dogovorjenih dogodkov, sodelovali bomo pri aktivnostih, ki so zgodovinskega pomena za slovensko državnost in samobitnost.

Spremljali bomo odnos javnosti do našega dela, in se odzivali na aktivnosti glede potvarjanja zgodovine v slovenski družbi ter branili družbene in moralne vrednote, za katere se zavzemamo članice v KoDVOS.

 

Manja Konkolič,
generalna sekretarka ZZB NOB Slovenije