Uvodno besedilo

Evropska antifašistična dediščina – orodje za boj proti sodobnim oblikam diskriminacije in nestrpnosti

Aktivnost: Poti državljanskega poguma – ovrednotenje pomembnih mest, dogodkov in ljudi, ki so bili sinonimi za državljanski pogum, aktivizem in solidarnost v času fašizma in nacizma v Evropi

Partizanske bolnice so mesta, kjer se je izkazovalo ogromno državljanskega poguma, aktivizma in medčloveške solidarnosti. Osnovane so bile že na začetku oboroženega odpora proti okupatorjem, v nadaljevanju vojaških spopadov pa so postale del dobro organizirane in razvejane sanitetne službe narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije.  Pri oskrbovanju ranjencev in bolnikov je sodelovalo preko  3.000  zdravstvenih delavcev, med katerimi je bilo  319 zdravnikov in zdravnic. S svojo požrtvovalnostjo v izjemno težkih vojnih razmerah ter ob pomoči terenskih aktivistov so uspevali nabavljati zdravila in drug sanitetni material ter s svojim delom rešili ogromno število življenj.

Med najbolj znanimi partizanskimi bolnicami so bile Partizanska bolnica Franja v Sloveniji, bolnica v Pišinom gaju na Petrovi Gori na Hrvaškem ter bolnica na področju Korčanice na planini Grmeč v Bosni in Hercegovini.

Po koncu druge svetovne vojne so bila mesta, na katerih so bile omenjene bolnice, ustrezno obeležena s spominskimi ploščami, spomeniki ali pa so celo postala sestavni del širših spominskih parkov.

Danes je situacija ponekod povsem drugačna. Spominske plošče ali celo spomeniki so izginili, spominski parki so zapuščeni, ostanki bolnic so uničeni. Pozitivni primer je ureditev Partizanske bolnice Franje, ki je bila za obiskovalce odprta takoj po končani vojni, barake so bile obnovljene in urejene za ogled. Kljub hudourniški ujmi, ki jo je septembra 2007 v celoti odnesla, so prizadevni muzealci in kulturni delavci pod vodstvom Ministrstva za kulturo Bolnico Franjo obnovili in ponovno odprli za javnost. Danes nosi znak evropske dediščine in obiskovalcem sporoča, da je ostala simbol človeške hrabrosti, solidarnosti in poguma.

Sodelavci in sodelavke projekta so pripravili:

Mag. Blaž Štangelj – Oris partizanske sanitete med NOB v Sloveniji

Milojka Magajne – Predstavitev Partizanske bolnice Franje

Milojka Magajne in Bojan Tavčar – kratki film o Partizanski bolnici Franji

Milojka Magajne in Ivana Leskovec – predstavitev državljanskega poguma partizanskega sanitetnega osebja v Bolnici Franji v Šoli demokracije 2021.


Oris organizacije partizanskih bolnic na Slovenskem

Partizanska bolnica Franja