IZJAVA ZA JAVNOST

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije že nekaj časa z zaskrbljenostjo spremlja razmere na javnem servisu Radiotelevizija Slovenija, ki tone v podobno žalostno zgodbo, katero je pred tem že doživela Slovenska tiskovna agencija.

Zato daje zveza borcev podporo vsem novinarkam in novinarjem ter novinarskim sindikatom, ki se borijo za našo temeljno pravico do svobodnega in kritičnega poročanja o dejanskem stanju v družbi. Za takšno delo pa je nujno potrebna avtonomija novinarskega dela, saj je objektivno poročanje v interesu ljudstva in ne države kot institucije.

Ob tem zveza borcev pričakuje, da bo čim prej vzpostavljen socialni dialog, ki bo s pogajanji doprinesel k izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih na javnem servisu RTV, hkrati pa prekinil neposreden vpliv politike na uredniško politiko RTV.

Izhajajoč iz trenutne situacije v RTV Slovenija, zveza borcev od nove slovenske vlade pričakuje, da bo ta uspela izboljšati situacijo v korist javnega interesa skupnosti do informiranosti ter neodvisnega in strokovnega dela novinarjev. RTV v današnji situaciji predstavlja ogledalo odhajajoče vlade in ta nedemokratična praksa zatiranja medijske svobode se mora v Sloveniji, kot državi članici Evropske unije, prenehati!

Marijan Križman, predsednik