Svobodno izražanje volje ljudstva, volje ljudi, je osnova kakršne koli demokracije. Ne glede na to ali je ta volja v skladu ali ne s trenutno veljavnimi zakoni. Ljudje morajo imeti vedno možnost in pravico, da izrazijo svoje mnenje. Država, ki tega ne spoštuje je avtoritarna država. Evropska Unija ne more in ne sme tolerirati, da se zatira svobodno izražanje volje ljudi s tako brutalnimi sredstvi kot je policijsko nasilje. S tem Evropska Unija postavlja pod vprašaj svojo lastno demokratično kredibilnost. Obsojamo kakršno koli nasilje nad ljudmi, ki izražajo svoja stališča in svojo voljo. Zato menimo, da je referendumsko izražanje volje pravica, ne glede na to, kakšne so potem pravne posledice tako izražene volje.

 

ZZB NOB Slovenije

Tit Turnšek, predsednik