Lokve pri Črnomlju, 7. 11. 2016 – Slavnostni govornik na spominski svečanosti je bil Tit Turnšek, predsednik Zveze.