Več kot pet tisoč ljudi se je v soboto, 29. januarja 2022 zbralo na planini Igman. Prišli so iz vseh krajev nekdanje Jugoslavije in tudi avstrijske Koroške, da bi počastili 80. obletnico igmanskega marša. Osrednja pozornost je bila namenjena edinemu prisotnemu preživelemu pohodniku Albinu Piberniku iz Ljubljane.

  

Naj spomnimo: 27. januarja 1942 se je začel igmanski marš. V hudi zimi se je 1. proletarska brigada s tem pohodom čez planino Igman mimo Sarajeva prebila iz obkolitve. Zaradi zamisli pohoda, velikih naporov pohodnikov, težkih razmer in vojaške discipline na pohodu je igmanski marš postal eden od legendarnih dogodkov narodnoosvobodilnega boja jugoslovanskih narodov pod vodstvom maršala Tita. Najmlajši udeleženec pohoda je bil takrat enajstletni Albin Pibernik, ki so ga okupatorji skupaj njegovo zavedno družino izselili v Srbijo, tam pa so se vsi člani družine pridružili partizanom.

Iz Slovenije je prišlo pet avtobusov. Venec je k spomeniku na Igmanu v imenu ZZB Slovenije položil Bojan Pahor, podpredsednik ZZB NOB Slovenije, zbrane pa je pozdravila tudi nekdanja partizanka Valerija Skrinjar Tvrz.

Na predvečer pohoda in slovesnosti na Igmanu je bila v Bosanskom kulturnom centru Kantona Sarajevo spominska slovesnost z bogatim kulturnim programom. Ob tej priložnosti sta dobila posebno priznanje ZZB NOB Slovenije in Albin Pibernik.

 

  

Tekst in foto: Janez Alič