IZJAVA ZA JAVNOST

V sredo, 25. 2. 2021 smo se člani Mladinske organizacije ZZB odpravili pokloniti hrabrim borcem Pohorskega bataljona, ki so padli 8. januarja 1943 na Osankarici. V tihoti gozda smo sledili rdeči zvezdi, ki je v spomin in opomin na tiste dni, narisana na drevesih, vodila do osrednjega spomenika in spominskih obeležij.

Rdeče zvezde, ki so simbol narodno osvobodilnega boja, in so še ne dolgo tega bile jasno vidne narisane na drevesih ter so kazale pot po Osankarici do kraja, kjer je Pohorski bataljon bil svoj poslednji boj, so zli, hudobni in brezvestni namerno uničili. Ti, ki ne verjamejo v tovarištvo, ne verjamejo v dobroto, sočutje, ti so šli tako daleč, da zvezde niso le poskušali popolnoma izbrisati in prebarvati, temveč so jo poskušali celo izpraskati z debel dreves, živih pričevalcev krvavih bojev za svobodo.

Mladi za vrednote NOB ostro obsojamo to uničenje in poskuse pretvarjanje zgodovine.

Želja po svobodi, resnici, tovarištvu in miru je želja vseh razumnih ljudi in presega meje Slovenije, je internacionalna želja. Namerno uničevanje spomenikov in spominskih obeležij NOB ne more in ne sme postati nova normalnost. Ne dovolimo tega!

Uničenje zvezd na deblih

Zaradi kvalitete spomenika in omenjenih dogodkov predstavlja območje Treh žebljev enega najpomembnejših spomenikov iz časa druge svetovne vojne. Kraj poslednjega boja Pohorskega bataljona je bil leta 2014 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.