Spoštovane udeleženke in udeleženci Šole demokracije!

Šola demokracije je sestavni del širšega projekta z naslovom »Evropska antifašistična dediščina – sredstvo za boj proti sodobnim oblikam diskriminacije in nestrpnosti«, ki ga izvajamo:

Zveza antifašističnih borcev in antifašistov Republike Hrvaške (SABA RH) v partnerstvu z Zvezo antifašistov in borcev Narodnoosvobodilne vojne v Bosni in Hercegovini (ZAB NOV BiH) ter Zvezo združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Republike Slovenije (ZZB NOB RS). Celoten projekt traja 18 mesecev, financira pa ga Evropska unija v programu Evropa za državljane, Aktivnost 4. Aktivni evropski spomin.

Projekt je zamišljen kot odgovor na širjenje sovražnega govora in nestrpnosti, ki sta pogosto povezana z desničarskimi populisti, in sta usmerjena na iskanje novega „drugega“ oziroma novega „sovražnika“ v Evropi, pa tudi v državah, ki sodelujejo v projektu: v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. V drugi svetovni vojni so to bili Judje, Romi, drugače spolno usmerjeni (homoseksualci/lezbijke) ter nekatere druge manjšine (na Hrvaškem recimo srbska manjšina). Danes pa je diskurz o „drugem“ v glavnem usmerjen na migrante, muslimane, pa tudi na Jude in Rome, na spolne in etnične manjšine.

V Šoli demokracije želimo, da se udeleženke in udeleženci seznanite z evropsko antifašistično dediščino ter jo poskušate prepoznati v temeljnih dokumentih EU, kot je npr. Listina EU o temeljnih vrednotah, ter v praksi delovanja EU tako v državah članicah kot tudi v soseščini, iz katere prihajajo kandidatke za članstvo. Želimo tudi, da bi z znanji, ki jih boste pridobili na srečanjih z različnimi strokovnjaki iz slovenskih univerz in strokovnih okolij ter nevladnih organizacij, oblikovali vsebino Konference o evropski prihodnosti, ki se bo začela v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. Tokratna prva izvedba Šole demokracije bo v celoti potekala na daljavo (preko aplikacije zoom), vendar upamo, da bomo lahko, tudi z vašo pomočjo in evalvacijami, sestavili takšno vsebino (kurikulum) Šole demokracije, ki bi ga v prihodnje lahko izvedli tudi v živo in seveda še velikokrat.

Program Šole demokracije ima tri module po tri dni, ki se izvajajo v vseh treh državah izvajalkah projekta, vendar tako, da vse teme izvedemo v vsaki državi za svoje udeležence in s svojimi strokovnjaki in strokovnjakinjami. Vsebine modulov zadevajo zgodovino fašizma in nacizma, sodobne pojave sovražnosti, diskriminacije in izključevanja drugih, ter temeljne vrednote Evropske unije. V slovenski Šoli demokracije bomo začeli z evropskim modulom, ki bo potekal od 3.5. do 5.5.2021, vsak dan med 17 in 20 uro zvečer; nadaljevali bomo z zgodovinskim modulom, ki bo potekal od 17. 5. do 19.5.2021, vsak dan med 17 in 20 uro. Zaključek Šole demokracije bo od 7.6. do 9.6.2021, kot običajno od 17 do 20 ure, le zadnji dan, 9.6.2021 bo šola potekala do 21 ure. Mentorici šole sta: prof. dr. Ljubica Jelušič in zasl. prof. dr. Maca Jogan, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, in Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije.

Vsa srečanja Šole demokracije potekajo na zoom povezavi:

Veselimo se srečanja z vami!

Več informacij: ljubica.jelusic@gmail.com

 

Prof. dr. Ljubica Jelušič,
podpredsednica ZZB NOB Slovenije

 

Razpored posameznih modulov: Šola demokracije-EU projekt, splet