Svet ZZB je na svoji 13. seji 31. januarja 2019 obravnaval vrsto najbolj aktualnih in perečih družbenih vprašanj. Na zaprosilo Predsedstva ZZB je novi predsednik Sveta mag. Blaž Kavčič pripravil osnutek dokumenta na osnovi katerega so člani Sveta pripravili svoje poglede za poglobljeno razpravo na seji. Tako pobuda Predsedstva kot obravnava na Svetu sta odraz usmeritve vodstva ZZB v aktualizacijo izvornih vrednot slovenskega uporništva v današnji čas. Tako kot v času pred 2. svetovno vojno so tudi danes prisotni vse bolj izraziti pojavi nespoštovanja temeljnih človekovih pravic. V osnutku je bila predstavljena teza, da je neoliberalizem v vsebinskem nasprotju z vsebinskimi opredelitvami ZZB. Pojavi fizičnega in verbalnega nasilja so imeli v preteklosti zunanjo podobno fašizma in nacizma, danes pa podobo z imperialno ideologijo spodbujenih vojn, terorizma, zasužnjenosti telesa in duha. Osnovni material za obravnavo na Svetu je vseboval temeljne opredelitve v zvezi z naslednjimi pojmi in pojavi:

  • neoliberalizem
  • populizem
  • suverenost
  • sovražni govor
  • stanje in perspektive EU
  • rumeni jopiči
  • institucije in motivacije

V poglobljeni vsebinski razpravi so sodelovali dr. Janez Stanovnik, častni predsednik ZZB, Tit Turnšek, predsednik ZZB, dr. Marko Vrhunec, dr. Cvetka Hedžet Tóth, dr. Maca Jogan, dr. Ljubo Bavcon, dr. Matjaž Kmecl, dr. Zdenko Čepič, Andrej Marinc, Silvo Gorenc in drugi. Sprejeta je bila vsebina in dodani poudarki na demagogijo, kot dejavnik ustvarjanja negativnega populizma in sovražnega govora, potrebo in utemeljenost aktualizacije tradicij Osvobodilne fronte, njenih 9 točk in še posebej 4. točke – o preoblikovanju slovenskega narodnega značaja od podložništva v suverenost, ustvarjanju novega lika slovenstva. Člani so dopolnili pregled in analizo sovražnega govora s številnimi primeri sovražnih potvarjanj medvojnih in povojnih dogajanj v Sloveniji, problematičnostjo anonimnega sovražnega govora. Izpostavljen je bil pomen gibanja rumenih jopičev in »čvekanja« liberalne »levice« oz. formalno levih strank.