V četrtek, 30. junija 2022, je ob 20. uri na Loškem gradu v Škofji Loki potekala slavnostna akademija ob občinskem prazniku. Na dogodku je župan Tine Radinja podelil občinska priznanja za leto 2022. Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka je prejemnik Srebrnega grba Občine Škofja Loka.

             

Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka je samostojna, domoljubna, prostovoljna in nepridobitna organizacija civilne družbe, v katero se z namenom uresničevanja skupnih interesov združujejo borci, drugi udeleženci narodnoosvobodilnega in protifašističnega boja ter druge osebe, ki imajo pozitiven odnos do vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941–1945. Je društvo, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in urejanja vojnih grobišč ter na področju žrtev vojnega nasilja.

Združenje se zavzema za počastitev oseb in dogodkov, ki so pomagali krojiti našo pot do svobode. V ta namen organizira številne prireditve, tudi ob dnevu spomina na mrtve, ter skrbi za urejenost in ohranjanje spominskih obeležij na Škofjeloškem.

Združenje samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami deluje na številnih področjih kulturne dediščine, zgodovinopisja in založništva. Njegovi člani se trudijo za opominjanje na pomen druge svetovne vojne na Slovenskem in svoje delovanje usmerjajo v trud, da ti dogodki ne bi nikoli zbledeli v pozabo. Zaradi celovitega in vsestranskega delovanja je Združenju župan Tine Radinja podelil Srebrni grb Občine Škofja Loka.

Franc Lušina,
predsednik ZB NOB Škofja Loka

Foto: Denys Shay