Banja Loka, 29. junij 2024 –  Spominsko svečanost smo pričeli s polaganjem cvetja in prižigom sveč k spomeniku, kjer je na bronasti plošči vgraviranih 82. imen borcev, bork, aktivistov in ostalih žrtev s področja Banja Loke, nato pa smo položili cvetje in prižgali sveči tudi k spominski plošči na stavbi nekdanje osnovne šole, na kateri sta imeni padlih borcev hrvaške mladinske čete Zdenko Petranović –Jastreb iz Delnic in Drago Štimac iz Turkov.

   
spomenik                                                  plošča

Kulturni program se je nato odvijal pri Lovskem domu. V njem so sodelovale učenke OŠ Fara Lea Dolšak, Tjaša in Zala Ozanič ter Živka in Neja Komac, povezovala ga je tudi s čustvenim vložkom o izgubi dveh »spomeničarjev«, komaj 15 letnega strica Jožeta in starega očeta Jožeta Zakrajška, predsednica OO ZB za vrednote NOB Kostel Vanda Bratož. Kot slavnostna govornica pa nas je Vanda Bratož najprej popeljala v leto 1941, ko je tudi na našem območju prišlo do organiziranega upora proti okupatorju. Spomladi so Italijani zasedli Kostel in namestili številne postojanke, da bi preprečili odpor prebivalcev. Taka postojanka je bila tudi v župnišču v Banja Loki, ki je bila kot trdnjava, sezidana iz hlodov, okoli nje pa je bila napeljana žica, na kateri so bile obešene bombe in stražili so jo s psi. Domačini so le s prepustnicami lahko prehajali na drugo stran.

Prva partizanska enota je bila Stružniška četa, ustanovljena spomladi leta 1942, ki se je kasneje priključila Kočevskemu bataljonu. Zaradi partizanskih akcij so Italijani požgali vasi Kuželič in Rake, veliko ljudi so odpeljali v taborišče na Rab, na Preži pa so zverinsko pobili 16 ljudi. Najbolj odmeven je bil napad partizanov na italijansko postojanko v Banja Loki, dne 22.6.1942, ko je v pomoč prišla hrvaška mladinska četa pod vodstvom Zdenka Petranovića-Jastreba in o katerem je pisal narodni heroj Andrej Cetinski-Lev. Ker je sovražnik dobil pomoč iz Petrine, so se morali partizani umakniti. Pred umikom sta s seboj iz nekega hleva Jastreb in italijanski prevajalec želela vzeti mule, za katere jim je povedal domačin. Ko sta vstopila v hlev, so ju pokosili rafali. V boju je padel tudi borec mladinske čete Drago Štimac.

Iz maščevanja so Italijani požgali nekaj hiš in nameravali odpeljati ljudi v internacijo, vendar so jih partizani napadli na Colnarskem klancu in jim to preprečili.

O hrabri preteklosti te doline pričajo številni spomeniki in spominska obeležja. Stružnica je bila zibelka partizanstva. Pri koritih je delovala tudi partizanska bolnica za 35 ranjencev, ki je Italijani nikoli niso odkrili. Poleg Andreja Cetinskega – Leva imamo tudi narodnega heroja Antona Marinclja Janka.                                        Na koncu je tov. Vanda govorila o bojazni pred naraščajočo krepitvijo delovanja skrajno desnih strank tako doma kot po svetu in posledično strahu za vse bodoče mlade generacije. Vojne so stare kot človeštvo, pa vendar se sprašujemo, zakaj se iz njih nič ne naučimo. Politiki vojne zakuhajo, generali jih izvedejo, civili pa nastradajo. Kot potomci borcev se moramo vedno in povsod boriti za svobodo, enakost in tovarištvo.

OO ZB za vrednote NOB Kostel