V četrtek, 5. oktobra 2023 smo v knjižnica Antona Sovreta v Hrastniku pripravili pogovorni večer s predsednikom Združenja borcev za vrednote NOB Laško-Radeče   Andrejem Mavrijem, avtorjem knjige  »Laško pod kljukastim križem«. Poslušalci so z zanimanjem prisluhnili avtorjevi razlagi vsebine.
Pogovor z avtorjem je vodila članica Spominske revirske čete Darja GREBENC. V knjigi »Laško pod kljukastim križem« avtor namenja pozornost II. svetovni vojni v občini Laško in okolici. Knjiga je posvečena spominu na slovenske upornike in partizane ter na očeta Jako, ki je bil aktivist OF na območju med Laškim in Sedražem ter kasneje kot borec Bračičeve brigade.

 

ZB NOB HRASTNIK
Danijela Kovač, predsednica