Združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik je 17. avgusta 2023 organiziralo pohod v Drago v spomin NH Lidije Šentjurc in Sergeja Kraigherja, kjer smo na njun grob položili svečke. Pohod smo zaključili pred nekdanjim rovom v jamo Ojstro v spomin na 17.8.1944, ko je skupina hrastniških partizanov izvedla diverzijo in onemogočila odkop premoga za nemškega okupatorja.

ZB NOB HRASTNIK
Predsednica Daniela Kovač