Člani združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik smo se dne  22.9.2022 udeležili strokovne ekskurzije v Begunje in Radovljico. V Begunjah nas je sprejel predsednik KO ZB NOB Begunje tov. Drago Finžgar in nas popeljal skozi zaporniške celice, na pokopališče zapornikov in na grad Kamen. Skozi svoje bogato znanje nam je posredoval zanimivo zgodovino kraja Begunje. Trpljenje jetnikov v zaporniških celicah nam je posredovala kustosinja v Muzeju talcev.

   

V Radovljico v mestni park sta nas pred spomenik Jožeta Gregorčiča in soborcev vodili Vlasta in Slavica, članici ZB NOB Radovljica.

Besedilo in fotografiji:
Danijela Kovač, predsednica ZB NOB Hrastnik