Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je obiskala partizansko bolnico CAFA 

Zg. Voličina, 6. julija 2o24 – ZB za vrednote NOB Lenart  je v sodelovanju z občino Lenart 6. julija 2024 ob 12.00 uri pripravilo slovesnost ob Dnevu osamosvojitve in ob Dnevu borcev.  Proslavili so 80. obletnico ustanovitve partizanske bolnice CAFA v Zg. Voličini (kmetija Kocbek). Slavnostna govornica je bila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

 

Kulturni program so pripravili: KTD Selce, Folklorna skupina Jurovčan in DU Lenart. Zbrane sta nagovorila župan Občine Lenart Janez Kramberger ter predsednik ZB za vrednote NOB Lenart Alojz Bezjak. Slovesnosti so se udeležili tudi župani in podžupani sosednjih občin. V imenu ZZB za vrednote NOB Slovenije je prišla na slovesnost članica predsedstva Branka Bezeljak.

   

Pred 10 leti na dan državnosti, 25. junija 2014, so obnovili partizansko bolnico CAFA. Odprl jo je takratni predsednik Državnega zbora RS Janko Veber. Slovesnost je prav tako kot letos bila na dvorišču kmetije Kocbek v Zg. Voličini.

Iz zapisa Marjana Toša, Ovtar24.si, 13. maja 2023: »Lenarško območno združenje za vrednote NOB namenja posebno skrb obnovi in ohranjanju spominskih plošč, spomenikov in drugih spominskih znamenj iz tega časa v osrednjih Slovenskih goricah. Posebno skrb namenjajo urejanju okolice partizanske bolnice Cafa v Voličini. Pri kmetu Francu Smrdelju je od leta 1944 delovala zasilna partizanska bolnišnica, zato je bil pod listnjakom gospodarskega poslopja urejen skrivni bunker. Na gospodarsko poslopje je bila 1953 nameščena spominska plošča. Skrivni bunker je pod gospodarskim poslopjem zdajšnje kmetije Kocbek, spominska plošča pa na gospodarskem poslopju. Bunker s partizansko bolnišnico pri Kocbekovih, ki ni bila nikoli izdana, ostaja velik spomenik humanosti v težkih časih nemške okupacije 1941– 1945 in narodnoosvobodilnega gibanja, v katerega so se na območju Voličine vključevali številni domačini. Mnogi so uporništvo plačali z življenjem.«

Branka Bezeljak, članica predsedstva
ZZB NOB Slovenije